TNN online เช็กด่วน! โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เปิดจองวัคซีน 'โมเดอร์นา'

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กด่วน! โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เปิดจองวัคซีน 'โมเดอร์นา'

เช็กด่วน! โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เปิดจองวัคซีน 'โมเดอร์นา'

โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เปิดจองฉีดวัคซีน 'โมเดอร์นา' เช็กวิธีและขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่นี่

วันนี้ (10ส.ค.64) เพจเฟซบุ๊กของโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ - Princ Hospital Suvarnabhumi ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ โดยระบุว่า โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ พร้อมให้ลงทะเบียนแสดงความสนใจเบื้องต้นในการเข้ารับวัคซีนโมเดอร์นา ล็อตเพิ่มเติม คาดพร้อมให้บริการช่วงไตรมาส 1 ในปี 2565

ราคาจำหน่าย:

Full Dose 3,300 บาท | Booster Dose ราคา 1,650 บาท

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

https://vaccineregister.princhealth.com/

หรือ

http://register.princhealth.com/

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 12 ส.ค. 64 (มีจำนวนจำกัด)

เปิดรับลงทะเบียน 8 ส.ค. 64 เวลา 8.00น.

ปิดรับลงทะเบียน 12 ส.ค. 64 เวลา 12.00น.

ทางโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จะทำการจัดสรรวัคซีน ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนตามลำดับการลงทะเบียนแสดงความสนใจ

หมายเหตุ:

• กรุณาศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนในโพสต์นี้ก่อนทำการลงทะเบียน

• การเปิดจองและชำระเงินครั้งนี้ เป็นไปตามมติสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ให้ทำการสำรวจปริมาณความสนใจเข้ารับวัคซีนโมเดอร์นา เพื่อนำส่งข้อมูลให้ทางองค์การเภสัชกรรม

• แบบฟอร์มลงทะเบียนนี้ สามารถใช้เพื่อลงทะเบียนแสดงความสนใจเบื้องต้นในการเข้ารับวัคซีนโมเดอร์นา ล็อตเพิ่มเติม คาดพร้อมให้บริการไตรมาสที่ 1 ในปี 2565 โดยการลงทะเบียนของท่านจะถูกจัดเข้าลำดับคิว ในการจัดสรรวัคซีน เมื่อมีความคืบหน้า ทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


เช็กด่วน! โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เปิดจองวัคซีน 'โมเดอร์นา'

เช็กด่วน! โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เปิดจองวัคซีน 'โมเดอร์นา'

เช็กด่วน! โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เปิดจองวัคซีน 'โมเดอร์นา'


เช็กด่วน! โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เปิดจองวัคซีน 'โมเดอร์นา'

เช็กด่วน! โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เปิดจองวัคซีน 'โมเดอร์นา'


เช็กด่วน! โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เปิดจองวัคซีน 'โมเดอร์นา'เช็กด่วน! โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เปิดจองวัคซีน 'โมเดอร์นา'


ข่าวแนะนำ