โอนเงินเยียวยา ม.33 ล็อตที่ 2 ตามลำดับเลขบัตรประชาชน เช็กสิทธิประกันสังคมที่นี่

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

โอนเงินเยียวยา ม.33 ล็อตที่ 2 ตามลำดับเลขบัตรประชาชน เช็กสิทธิประกันสังคมที่นี่

โอนเงินเยียวยา ม.33 ล็อตที่ 2  ตามลำดับเลขบัตรประชาชน เช็กสิทธิประกันสังคมที่นี่

โอนเงินเยียวยา ม.33 ล็อตที่ 2 ตามลำดับเลขบัตรประชาชน เช็กสิทธิประกันสังคมที่นี่

จากกรณี สำนักงานประกันสังคม หรือ สปส. จะโอนเงินเยียวยาให้กับประชาชนในกลุ่มผู้ประกันตน มาตรา 33 เริ่มต้นโอนในวันที่ 4 สิงหาคมเป็นต้นไป โดย สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจ้งรายละเอียดการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตน มาตรา 33 สำหรับ 10 จังหวัด ใน 9 สาขากิจการ ได้แก่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ดังนี้


- วันที่ 4 สิงหาคม 2564

โอนเงินเข้าเลขบัตรประชาชน 1024200112971-1620400023507


- วันที่ 5 สิงหาคม 2564

โอนเงินเข้าเลขบัตรประชาชน 1620400023965-3460700773038


- วันที่ 6 สิงหาคม 2564

โอนเงินเข้าเลขบัตรประชาชน 3460700774417-8960900002244


- วันที่ 9 สิงหาคม 2564

โอนเงินให้ผู้ประกันตน สำหรับ 3 จังหวัด ใน 9 สาขากิจการ ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา


โอนเงินเยียวยา ม.33 งวดที่ 2  ตามลำดับเลขบัตรประชาชน เช็กสิทธิประกันสังคมที่นี่


ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน ได้เริ่มทยอยจ่ายตั้งแต่วันที่ 4-6 ส.ค. 2564 ที่ต้องทำเช่นนี้ เพราะระบบการโอนผ่านพร้อมเพย์สามารถดำเนินการได้วันละ 1 ล้านบัญชีเท่านั้น โดยผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยามีจำนวน 2.87 ล้านคน จะต้องใช้เวลาถึง 3 วันจึงจะสามารถโอนได้ครบภายในกำหนดเวลาวันที่ 6 ส.ค. 2564 โดยจะทยอยโอนครั้งต่อไปให้กับนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ทุกๆ วันศุกร์ จนถึงวันที่ 29 ต.ค. 2564


สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ขณะนี้ ประกันสังคม อยู่ระหว่างประมวลผลข้อมูล คาดว่าจะเริ่มโอนเงินให้กับผู้ที่ได้สิทธิภายในเดือนสิงหาคมนี้


ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่สมัครเป็นสมาชิกของสำนักงานประกันสังคม ไม่ว่าจะเป็น ม.33 ม.39 และ ม.40 สามารถตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆ เพียงใช้เลขบัตรประชาชนเพียงใบเดียวกรอกเลขหน้าบัตร 13 หลัก ผ่านระบบ E-service ของประกันสังคมได้


ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ผู้ประกันตนเข้าไปที่เว็บไซต์ www.sso.go.th

2. กรอกเลขที่ประจำตัวประชาชน 13 หลัก

3. ตรวจสอบข้อมูลสิทธิประกันสังคม ของผู้ประกันตน


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง