รพ.ศิริราช เปิดจองวันและเวลาฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

รพ.ศิริราช เปิดจองวันและเวลาฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect

รพ.ศิริราช เปิดจองวันและเวลาฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect

โรงพยาบาลศิริราช ประกาศเปิดจองวันและเวลาฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับประชาชนทั่วไปที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect

วันนี้ (4 ส.ค.64) โรงพยาบาลศิริราช ประกาศเปิดจองวันและเวลาฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect โดยมีรายละเอียดระบุว่า

โรงพยาบาลศิริราช เปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุมากกว่า 59 ปี 10 เดือน และ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยง ซึ่งเป็นผู้มีประวัติการรักษา และ/หรือมีหมายเลขเวชระเบียนผู้ป่วย รพ.ศิริราช สามารถจองวัน และเวลาการฉีดวัคซีนโควิด-19 AstraZeneca สำหรับเดือนสิงหาคม 2564 ผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect โดยเปิดให้จองในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

การฉีดวัคซีนครั้งนี้เป็นการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 ชนิดใด ๆ มาก่อน และต้องการฉีดวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มที่ 1 จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ผู้ต้องการรับการฉีดวัคซีนที่เข้าเกณฑ์ข้างต้นเข้าจองวัคซีนต่อไป

รพ.ศิริราช เปิดจองวันและเวลาฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง