TNN online เช็กด่วน! ประกันสังคม ม.33 โอนเงิน 2,500 บาทเข้าพร้อมเพย์แล้ว

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กด่วน! ประกันสังคม ม.33 โอนเงิน 2,500 บาทเข้าพร้อมเพย์แล้ว

เช็กด่วน! ประกันสังคม ม.33 โอนเงิน 2,500 บาทเข้าพร้อมเพย์แล้ว

ประกันสังคม เริ่มโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และนายจ้างบุคคลธรรมดาแล้ววันนี้ รีบเช็กด่วน

วันนี้( 4 ส.ค.64) ความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด 9 ประเภทกิจการ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กว่า 3 ล้านคนนั้น โดยรัฐบาลเริ่มจ่ายเงินตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผ่านธนาคารของผู้ประกันตนที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้ ซึ่งจะแบ่งเป็น ผู้ประกันตน ม.33 รับเงินเยียวยา 2 ส่วน คือ เงินชดเชย 50% ของค่าจ้าง สูงสุด 7,500 บาท และเงินชดเชยเพิ่มเติมอีก 2,500 บาทต่อคน ตั้งแต่วันที่ 4 – 6 สิงหาคม ส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และอยุธยา ได้รับวันที่ 9 สิงหาคม

ขณะที่นายจ้าง ม.33 รับเงินเยียวตามจำนวนลูกจ้าง หัวละ 3,000 บาท สูงสุด 200 คน ภายในวันที่ 6 สิงหาคม ส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และอยุธยา ได้รับวันที่ 9 สิงหาคม เช่นเดียวกับลูกจ้าง

สำหรับกลุ่มผู้ประกันตนม. 39 , ม.40 สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ กับกระทรวงการคลังแล้ว พร้อมเตรียมเสนอที่ประชุม ครม. ในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม

ล่าสุดวันนี้สำนักงานประกันสังคมได้โอนเงินงวดแรก 2,500 บาทต่อคน เข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้ประกันตนเรียบร้อยแล้ว 

ขณะที่เมื่อวานนี้(3 ส.ค.64) มติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบขยายขอบเขตมาตรการเยียวยาลูกจ้างและนายจ้าง จากเดิม 13 จังหวัดได้แก่ : กรุงเทพมหานคร, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, นครปฐม, นราธิวาส, นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, ปัตตานี, ยะลา, สงขลา

ให้เพิ่มอีก 16 จังหวัดใหม่ ได้แก่ : กาญจนบุรี, ตาก, นครนายก, นครราชสีมา, ประจวบคีรีขันธ์, ปราจีนบุรี, เพชรบูรณ์, ระยอง, ราชบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, สมุทรสงคราม, สระบุรี, สุพรรณบุรี, อ่างทอง, เพชรบุรี

สำหรับกลุ่ม 13 จังหวัดเดิม ได้รับการเยียวยา 2 เดือน คือ เดือน ก.ค.-ส.ค.กลุ่ม 16 จังหวัดใหม่ ได้รับ 1 เดือน คือ เดือน ส.ค.

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่สมัครเป็นสมาชิกของสำนักงานประกันสังคม ไม่ว่าจะเป็น ม.33 ม.39 และ ม.40 สามารถตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆ เพียงใช้เลขบัตรประชาชนเพียงใบเดียวกรอกเลขหน้าบัตร 13 หลัก ผ่านระบบ E-service ของประกันสังคมได้

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ผู้ประกันตนเข้าไปที่เว็บไซต์ www.sso.go.th

2. กรอกเลขที่ประจำตัวประชาชน 13 หลัก และรหัสผ่าน ( ในกรณีที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วสามารถกรอกเลขที่บัตรประชาชน และ สามารถใช้งานได้ทันที ) หากยังไม่เป็นสมาชิก ให้กดสมัคร สมาชิกที่นี่

3. ตรวจสอบข้อมูลสิทธิประกันสังคม ของผู้ประกันตน

เช็กด่วน! ประกันสังคม ม.33 โอนเงิน 2,500 บาทเข้าพร้อมเพย์แล้ว


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง