เช็กลิสต์ 18 โรงพยาบาลเข้าร่วมให้บริการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม"

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กลิสต์ 18 โรงพยาบาลเข้าร่วมให้บริการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม"

เช็กลิสต์ 18 โรงพยาบาลเข้าร่วมให้บริการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม

เช็กเลย "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" ประกาศรายชื่อโรงพยาบาล 18 แห่ง ที่เข้าร่วมให้บริการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" แก่ปชช.

วันนี้( 17 ก.ค.64) พรุ่งนี้แล้วที่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้จองวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม”รอบแรก จำนวน 40,000 ราย สำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในกรุงเทพ ปริมณฑล และ 4 จังหวัดภาคใต้ 1 บัตรประชาชนต่อ 1 สิทธิ์

โดยสามารถจองได้ 1 บัตรประชาชนต่อ 1 สิทธิ์ ราคาอยู่ที่ 1,554 บาท (โดสละ 777 บาท) รับวัคซีน 2 โดส และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์บริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส

กำหนดการเปิดจอง วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.00 น.

ลงทะเบียนจองวัคซีนผ่าน 2 ช่องทาง

1) เว็บไซต์ https://sinopharm.cra.ac.th

2) แอปพลิเคชั่น CRA SINOP ทั้งระบบ iOS และ Android

*การดาวน์โหลดแอปอยู่ระหว่างรออนุมัติจากระบบ iOS ใน App Store และ Android ใน Play Store

เงื่อนไขการจองสิทธิ์รับวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับประชาชน:

1) อัตราดังกล่าวรวมค่าประกันผลข้างเคียงแล้ว แต่ไม่รวมค่าบริการฉีดและค่าบริการทางการแพทย์ที่ผู้ฉีดจะต้องชำระ ณ โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการโดยตรง

2) การจองวัคซีน 1 สิทธิ์ ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งานที่ระบุตามเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง ทั้งนี้ ผู้จองสิทธิ์จะไม่สามารถโอนสิทธิ์การฉีดวัคซีนให้กับบุคคลอื่นได้ทุกกรณี

3) ผู้จองสิทธิ์รับวัคซีนซิโนฟาร์ม ยินดีและเต็มใจสละสิทธิ์การรับวัคซีนหลักพื้นฐานในภาวะฉุกเฉินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 47 และเป็นบุคคลอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน กรณีปกปิดข้อมูลการรับวัคซีน เพื่อให้ได้รับวัคซีนต่างชนิดหรือใช้วัคซีนเพื่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกันก่อนเวลาที่เหมาะสม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะไม่รับผิดชอบผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม และการประกันอาจไม่คุ้มครองการรักษาพยาบาลที่เกิดจากอาการข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีน

4) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนวัคซีนทุกกรณี ภายหลังจากที่ผู้จองสิทธิ์ได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

เริ่มเข้ารับวัคซีนในโรงพยาบาลที่กำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2564

ล่าสุด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้ประกาศรายชื่อโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลที่เข้าร่วมให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" สำหรับประชาชนดังต่อไปนี้

เช็กลิสต์ รายชื่อ 18 โรงพยาบาลฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม แก่ปชช.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมและช่องทางการติดต่อนัดหมายของโรงพยาบาล ได้ที่ >> https://www.chulabhornhospital.com/page.php?name=1535

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง