TNN online เปิดวิธีขึ้นทะเบียน ประกันสังคม ม.33-ม.40 ผ่าน www.sso.go.th รับเงินเยียวยา 1 เดือน

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เปิดวิธีขึ้นทะเบียน ประกันสังคม ม.33-ม.40 ผ่าน www.sso.go.th รับเงินเยียวยา 1 เดือน

เปิดวิธีขึ้นทะเบียน ประกันสังคม ม.33-ม.40 ผ่าน www.sso.go.th รับเงินเยียวยา 1 เดือน

เปิดวิธีการขึ้นทะเบียน ประกันสังคม ม.33- ม.40 ผ่าน www.sso.go.th รับเงินเยียวยา 1 เดือนจากรัฐบาล

วันนี้ ( 15 ก.ค. 64 )น..รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทวีตข้อความในทวิตเตอร์ รัชดา ธนาดิเรก - รองโฆษกรัฐบาล ได้เปิดเผยวิธีการ ขึ้นทะเบียน ประกันสังคม .33 และ ม.40 ของผู้ประกอบการนอกระบบ  9 กิจการ  10 .สีแดงเข้ม เพื่อรับเงิน รับเงินเยียวยา เดือน ผ่าน www.sso.go.th โดยมีเงื่อนไขง่ายๆดังนี้

มีลูกจ้าง

นายจ้างเข้าประกันสังคม(.33)แล้ว รับเงินตามจำนวนลูกจ้าง3,000 ./หัว ไม่เกิน200คน ลูกจ้างรับ2,500 ./คน

ไม่มีลูกจ้าง

ให้สมัคร .40 ซึ่งต้องสมัครภายในก..นี้ 

สำหรับวิธีขึ้นทะเบียนประกันสังคม มาตรา 33 ผู้ประกอบการนอกระบบ 9 กิจการ 10 จังหวัดสีแดงเข้ม เพื่อรับเงินเยียวยาจากภาครัฐ เดือน ทำอย่างไร ?

1.เข้าเว็บ  www.sso.go.th เลือกหัวข้อ “สถานประกอบการ”

2.เลือกขอทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต กรอกข้อมูลให้ครบ (สปส.1-05)

3.ระบบส่งแบบ(สปส.1-05) กลับทาง e-mail

4.พิมพ์แบบให้ผู้มีอำนาจลงนาม ประทับตรา แล้วส่งสำนักงานประกันสังคม

5.เมื่อได้รับการอนุมัติ ระบบจะส่ง User-ID ให้ทาง e-mail

6.ใช้ User-ID เข้าระบบ เพื่อส่งข้อมูลทะเบียนผู้ประกันตน

ผู้ประกอบการนอกระบบที่ไม่มีลูกจ้าง ให้สมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 ทางช่องทางต่อไปนี้

1.สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่

2.สายด่วนประกันสังคม หมายเลข 1506

3.เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา

4.ธนาคาร ..ทุกสาขา

5.Big c ซุปเปอร์เซ็นเตอร์

6.เครือข่ายประกันสังคมทั่วประเทศ

7.สมัครผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th  การสมัครจึงจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ลงทะเบียนภายใน เดือนกรกฏาคม สอบถามโทร 1506 ( 24 ชม.)


เปิดวิธีขึ้นทะเบียน ประกันสังคม ม.33-ม.40 ผ่าน www.sso.go.th รับเงินเยียวยา 1 เดือน


ข่าวแนะนำ