เริ่มเช้าวันนี้! รพ.รามาฯเปิดจองวัคซีน "โมเดอร์นา" โดสละ 1,500 บาท

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เริ่มเช้าวันนี้! รพ.รามาฯเปิดจองวัคซีน "โมเดอร์นา" โดสละ 1,500 บาท

เริ่มเช้าวันนี้! รพ.รามาฯเปิดจองวัคซีน โมเดอร์นา โดสละ 1,500 บาท

โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดจองวัคซีนทางเลือก "โมเดอร์นา" วันนี้ตั้งแต่ 8 โมงเช้า ราคา 1,500 บาทต่อโดส

วันนี้( 5 ก.ค.64) เพจคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital เปิดให้ประชาชนสั่งจองวัคซีนโควิด - 19 ทางเลือก

ยี่ห้อโมเดอร์นา (Moderna ) ในวันนี้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 โดยวัคซีนโมเดอร์นามีจำนวนจำกัด การสั่งจองเพียงสแกนคิวอาร์โค้ด หรือเข้าจองผ่านแอปพลิเคชัน https://www3.ra.mahidol.ac.th/moderna

โดยมีค่าวัคซีน+ค่าบริการฉีด = 1,500 บาทต่อโดส และมีจำนวนจำนวนจำกัด

รายละเอียดและช่องทางการสั่งจอง เพียงสแกน QR Code หรือคลิก https://www3.ra.mahidol.ac.th/moderna

เริ่ม 8 โมงเช้าวันนี้! รพ.รามาฯเปิดจองวัคซีน โมเดอร์นา เข็มละ 1,500 บ.


ขณะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม แจ้งเปิดการจองวัคซีนโควิด-19 ทางเลือก โดยระบุว่า ตามที่รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนโควิด- 19 ให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนการจองวัคซีนของสถานพยาบาลเอกชนเป็นเพียงทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนเลือกรับบริการได้ แต่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง”

สำหรับท่านที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีความประสงค์จองวัคซีนทางเลือก โรงพยาบาลจะเปิดการจองใน วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องอาหาร (Food Court) ชั้น 2 เชียงใหม่ ราม เฮทล์เซ็นเตอร์

ทางโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จะเปิดจำนวนจำกัดในราคา 1,650 บาท/โดส (รวมค่าวัคซีน ค่าบริการโรงพยาบาล ไม่รวมค่าแพทย์และใบรับรองแพทย์)

ทั้งนี้โรงพยาบาลคาดว่าจะได้รับวัคซีนในไตรมาส 4 เดือน ตุลาคม 2564

เงื่อนไขการจอง

1. จำกัดสิทธิในการจอง 1 คน ต่อ 10 โดสเท่านั้น

2. ชำระเงินค่าวัคซีนได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

2.1 Walk in มาซื้อที่จุดรับจอง ท่านสามารถชำระเงินด้วย เงินสด/บัตรเครดิต หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรี พรัอมรับ Voucher และใบเสร็จรับเงิน

2.1 โทรจองผ่าน

เบอร์ 065-4723-122

เบอร์ 065-4723-126

เบอร์ 096-6821-473

เบอร์ 093-1309-779

เบอร์ 065-4723-128 (สำหรับชาวต่างชาติ)

(เบอร์ดังกล่าวจะใช้ได้เฉพาะการซื้อวัคซีนทางเลือกตามวันและเวลาดังกล่าวเท่านั้น) และต้องชำระเงินโดยการโอนเงิน ภายใน 15 นาที หลังจากเจ้าหน้าที่รับการจองของท่านแล้ว โดยโอนผ่าน บัญชีธนาคารกรุงศรี พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน โรงพยาบาลจะทำการส่งใบเสร็จไปยังท่าน โดยท่านจะต้องนำใบเสร็จมาติดต่อเพื่อรับ Voucher ที่ แผนกการเงินนอก ชั้น 1 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้ทุกวันไม่รับบริการจัดส่งใด ๆ

หมายเหตุ

เนื่องจากโรงพยาบาลมิได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง และวัคซีนมีจำนวนจำกัด กรณีที่โรงพยาบาลได้รับจัดสรรวัคซีน จากองค์การเภสัชกรรม ไม่เพียงพอต่อจำนวนที่สั่งจองไป โรงพยาบาลจะติดต่อท่านดังนี้

-ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หากท่านไม่ได้รับการฉีดวัคซีน เนื่องจากโรงพยาบาลไม่สามารถจัดหาวัคซีนได้ โรงพยาบาลจะคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวน

-รอวัคซีนที่โรงพยาบาลจะได้รับจัดสรรใน Lot ต่อไป โดยไม่ขอเงินคืน

-ในกรณีที่ ท่านได้รับยืนยันสิทธิ์ วัคซีน แต่ท่านไม่สามารถรับวัคซีนได้ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตามทาง โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงิน แต่ท่านสามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้โดยแจ้งให้ทาง โรงพยาบาลทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ก่อนถึงกำหนดรับวัคซีนในครั้งนั้น

เริ่มเช้าวันนี้! รพ.รามาฯเปิดจองวัคซีน โมเดอร์นา โดสละ 1,500 บาท

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง