เปรียบเทียบชัดๆ คนละครึ่งเฟส 3-ยิ่งใช้ยิ่งได้ เลือกอันไหนคุ้มกว่ากัน

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เปรียบเทียบชัดๆ คนละครึ่งเฟส 3-ยิ่งใช้ยิ่งได้ เลือกอันไหนคุ้มกว่ากัน

เปรียบเทียบชัดๆ คนละครึ่งเฟส 3-ยิ่งใช้ยิ่งได้ เลือกอันไหนคุ้มกว่ากัน

เปรียบเทียบชัดๆ ระหว่างโครงการ "คนละครึ่งเฟส 3" VS "ยิ่งใช้ยิ่งได้" มาตรการไหนเหมาะกับใคร เลือกอันไหนคุ้มกว่ากัน

โครงการคนละครึ่ง เป็นการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม โดยเริ่มลงทะเบียนเฟส 3 ตั้งแต่ วันที่ 14 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป สามารถใช้สิทธิได้ระหว่าง 1 ก.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64เปรียบเทียบชัดๆ คนละครึ่งเฟส 3-ยิ่งใช้ยิ่งได้ เลือกอันไหนคุ้มกว่ากัน


โดยรัฐจะช่วยจ่าย 50% ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเอง 50% โดยใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง จำกัดสิทธิไม่เกิน 150 บาท/วัน

โดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ “คนละครึ่ง” ไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดโครงการ ไม่หักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน โดยระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ และจะคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา 6.00 น. ของทุกวัน ใช้สิทธิได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ เท่านั้น ใช้ได้เวลา 06.00 - 23.00 น. ไม่สามารถใช้สิทธิ คนละครึ่ง นอกเวลาดังกล่าวได้เปรียบเทียบชัดๆ คนละครึ่งเฟส 3-ยิ่งใช้ยิ่งได้ เลือกอันไหนคุ้มกว่ากัน


โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ เพื่อกระตุ้นการบริโภค ผู้มีกำลังซื้อ และสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)” ระยะเวลาโครงการ 1 ก.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 รัฐสนับสนุน E-Voucher ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าสินค้า ค่าบริการ สปา/นวด/ทำผม ทำเล็บ *ไม่รวมลอตเตอรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และบัตรกำนัล (gift voucher) บัตรเงินสด (gift card) หรือสินค้าบริการอื่นๆ ที่เป็นการชำระล่วงหน้า ชำระเงินผ่าน G-Wallet บนแอปฯ “เป๋าตัง” กับผู้ประกอบการ จดทะเบียน VAT ที่เข้าร่วมโครงการ


- ให้สิทธิ E-Voucher สูงสุด 7,000 บาทต่อคน โดยใช้จ่ายสูงสุด 60,000 บาทต่อคน

(ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณสิทธิ E-Voucher ไม่เกิน 5,000 บาท/คน/วัน)


- ได้รับ E-Voucher ในรูปแบบของสิทธิเข้า G-Wallet โดยแบ่งการใช้จ่ายดังนี้

จำนวนเงิน 1-40,000 บาท ได้คืน 10% สูงสุด 4,000 บาท

จำนวนเงิน 40,001-60,000 บาท ได้คืน 15% สูงสุด 3,000 บาท


- ได้รับ E-Voucher ทุกวันที่ 7 ของเดือนถัดไป และสามารถใช้สิทธิได้ถึง 31 ธ.ค. 64เปรียบเทียบให้เห็นชัดๆ ระหว่าง #คนละครึ่งเฟส3 และ #ยิ่งใช้ยิ่งได้
เปรียบเทียบชัดๆ คนละครึ่งเฟส 3-ยิ่งใช้ยิ่งได้ เลือกอันไหนคุ้มกว่ากัน


คนละครึ่งเฟส 3

  1. - เปิดลงทะเบียน 14 มิ.ย. 64

- เหมาะสำหรับคนที่เน้นซื้อของเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน


สิทธิ์ที่จะได้รับ

- รัฐช่วยจ่ายค่าสินค้าต่างๆ 50%

- จำกัดค่าใช้จ่ายวันละ 150 บาท หรือไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดโครงการใช้ซื้ออะไรได้บ้าง?

- อาหาร, เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปยิ่งใช้ยิ่งได้


- เปิดลงทะเบียน 21 มิ.ย. 64

- เหมาะสำหรับคนที่เน้นซื้อของที่มีมูลค่าสูง


สิทธิ์ที่จะได้รับ

- รัฐให้ E-Voucher ผ่านแอปฯ เป๋าตังสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน

- โดยใช้จ่ายสูงสุด 60,000 บาท

ใช้ซื้ออะไรได้บ้าง?

- อาหาร, เครื่องดื่ม และบริการกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)


ทั้งนี้ 1 คน สามารถเลือกได้เพียง 1 โครงการ และสามารถเปลี่ยนแปลงโครงการที่เลือกได้เพียง 1 ครั้ง ผ่านแอปฯ เป๋าตังเท่านั้น

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง