ไม่เลื่อนเปิดเทอม! ศบค.แบ่งโซนพื้นที่ - สีแดงเข้ม 4 จังหวัด งดเรียน On site

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ไม่เลื่อนเปิดเทอม! ศบค.แบ่งโซนพื้นที่ - สีแดงเข้ม 4 จังหวัด งดเรียน On site

ไม่เลื่อนเปิดเทอม! ศบค.แบ่งโซนพื้นที่ - สีแดงเข้ม 4 จังหวัด งดเรียน On site

ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เผยมาตรการแนวปฏิบัติของสถานศึกษา เตรียมพร้อมเปิดเรียนในวันที่ 14 มิ.ย.64 ตามกำหนดเดิม พร้อมแบ่งพื้นที่ตามโซนสี โดยสีแดงเข้ม 4 จังหวัด งดเรียนในรูปแบบ On site ขณะที่ สีแดงและสีส้ม สามารถเรียนได้ตามปกติแต่ต้องประเมินความพร้อม Thai Stop Covid +

วันนี้ (10 มิ.ย.64) พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เปิดเผยถึงมาตรการแนวปฏิบัติของสถานศึกษาเพื่อดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อเตรียมพร้อมเปิดเรียนในวันที่ 14 มิ.ย.64 ตามกำหนดเดิม โดยมีมาตรการแนวปฏิบัติแบ่งพื้นที่ตามโซนสี ดังนี้

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) มี 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ

จัดการเรียนการสอน 4 แบบ โดยเลือกตามความเหมาะสม ดังนี้

- On-Air คือ การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือครูตู้ โดยใช้สื่อของ DLTV

- On-Demand คือ เรียนผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ

- Online คือ เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต

- On-Hand คือ เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร เช่น หนังสือแบบฝึกหัดใบงาน

ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On site และงดใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนกรสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรค

เช็กที่นี่! ศบค.เผยมาตรการ เปิดเรียน ทั่วประเทศ 4 จังหวัดงด On site

พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) มี 17 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา

ตาก นครปฐม นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ยะลา ระนอง ระยอง ราชบุรี สงขลา สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี

พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) มี 56 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ชัยภูมิ ชัยนาท ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด นครนายก นครพนม นครราชสีมา นครสวรรค์ น่าน หนองคาย ปังกาฬ บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี ปัตตานี พังงา พัทลุง พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ ภูเก็ต มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด ลพบุรี ลำปาง ลำพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สตุล สระแก้ว สระบุรี สมุทรสงคราม สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุรินทร์ หนองบัวลำภู อ่างทอง อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ

จัดการเรียนการสอน 5 แบบ โดยเลือกตามความเหมาะสม ดังนี้

- On-Site คือ จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน

- On-Demand คือ เรียนผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ

- Online คือ เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต

- On-Hand คือ เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร เช่น หนังสือแบบฝึกหัดใบงาน

- On-Air คือ การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือครูตู้ โดยใช้สื่อของ DLTV เหมาะสำหรับนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด หรือขาดแคลนครู

ทั้งนี้ โรงเรียนหรือสถานศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop Covid + (TSC+) จำนวน 44 ข้อ และต้องผ่านการประเมินครับทั้ง 44 ข้อ หลังจากประเมินแล้วนั้น ให้โรงเรียนขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด เพื่อเปิดเรียนแบบ On site ได้

เช็กที่นี่! ศบค.เผยมาตรการ เปิดเรียน ทั่วประเทศ 4 จังหวัดงด On site

ด้าน กทม.ได้มีมาตรการให้โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสินตามความพร้อมของผู้เรียน เหมาะสมกับสถานการณ์ และสอดคล้องกับการเรียนในวิถีใหม่ ในวันที่ 14 มิ.ย.64 ในรูปแบบ 4 ON ประกอบด้วย

- ONLINE การศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์

- ON-AIR การเรียนรู้ผ่าน DLTV ทาง Digital TV

- ON HAND การจัดส่งหนังสือแบบเรียนและสื่อการเรียนรู้ถึงบ้าน

- ON School Line มีกลุ่มไลน์แต่ละห้องเรียนหรือรายวิชา

นอกจากนี้ ทางผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ได้ระบุด้วยว่า กรณีข้าราชการครู บุคลากรที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับนักเรียน จึงขอความร่วมมือเฝ้าระวังตนเองไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนกลับมาปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ป้องกันการแพร่ระบาด ให้นักเรียนปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองเช็กที่นี่! ศบค.เผยมาตรการ เปิดเรียน ทั่วประเทศ 4 จังหวัดงด On site

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง