เปิดไทม์ไลน์ 2 คนไทย ติดเชื้อโควิด-19 ล่าสุด

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เปิดไทม์ไลน์ 2 คนไทย ติดเชื้อโควิด-19 ล่าสุด

เปิดไทม์ไลน์ 2 คนไทย ติดเชื้อโควิด-19 ล่าสุด

โฆษก ศบค. นำทีมแถลงกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 หลังกักตัว 14 วัน

วันนี้( 19 ส.ค.63) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แถลงกรณีคนไทยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ราย เป็นเพศหญิงอายุ 34 และ 35 ปี เดินทางกลับมาจากสหรัฐอารับเอมิเรตส์ (UAE) และอยู่ในสถานกักกันของรัฐ State Quarantine จนครบกำหนด 14 วัน

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า คนแรก เป็นเพศหญิง อายุ 34 ปี เคยทำงานที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เดินทางกลับมาไทยเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ไม่มีอาการ เข้ากักตัวที่สถานกักกันที่ราชการกำหนด 2 สัปดาห์ ทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ครั้งที่ 1 วันที่ 5 มิถุนายน ตรวจพบสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ปริมาณน้อย จึงสรุปผลการตรวจหาเชื้อกำกวม (Inconclusive result) และตรวจครั้งที่ 2 วันที่ 13 มิถุนายน 2563 ผลไม่พบเชื้อ เมื่อกักกันครบ 2 สัปดาห์ ได้รับอนุญาตเดินทางกลับภูมิลำเนา จังหวัดชัยภูมิ และพักแยกตัวจนครบ 30 วัน

ต่อมาในวันที่ 17 สิงหาคม 63 เตรียมตัวเดินทางต่างประเทศ จึงได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ผลการตรวจ วันที่ 18 สิงหาคม 2563 พบสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด-19 ในปริมาณน้อย และเจาะเลือดตรวจพบภูมิคุ้มกัน ขณะนี้แพทย์รับไว้ดูแลในโรงพยาบาล จึงสรุปว่าเป็นผู้ติดเชื้อรายเดิมที่พบซากเชื้อและเคยอยู่ในสถานที่กักกันจนครบกำหนดแล้ว

ส่วนในคนที่ 2 เป็นเพศหญิง อายุ 35 ปี เคยทำงานที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เดินทางกลับไทยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เข้ากักตัวที่สถานกักกันที่ราชการกำหนดนาน 2 สัปดาห์ ทำการตรวจหาเชื้อ 2 ครั้ง ไม่พบเชื้อ จึงได้รับอนุญาตเดินทางกลับภูมิลำเนา จังหวัดเลย จากนั้นวันที่ 16 สิงหาคม 2563 เดินทางเข้ากรุงเทพฯ โดยรถยนต์ส่วนตัวเพื่อเตรียมตัวเดินทางไปทำงานต่างประเทศ และในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 พบสารพันธุกรรม ขณะนี้ทางโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ติดตามนำตัวมาไว้ดูแลที่โรงพยาบาลแล้ว

นายแพทย์ สุวรรณชัย ยืนยันว่า คนแรก เป็นซากเชื้อที่ยังหลงเหลืออยู่ไม่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อต่อผู้อื่น แต่ได้แนะนำผู้ใกล้ชิดให้เฝ้าระวังโรค ส่วนคนที่ 2 ต้อง รอตรวจสอบข้อมูลสอบสวนโรค และรอการตรวจสอบเชื้อ ประมาณ 2 อาทิตย์ โดยต้องดูข้อมูลจากตอนที่เข้าอยู่ในสถานกักกันของรัฐควบคู่ไปด้วย

โดยขณะนี้ทางโรงพยาบาลรามาธิบดี รับผู้ป่วยทั้ง 2 คน มาอยู่ในความดูแลแล้ว แต่รายที่ 2 จำเป็นต้องแยกผู้ป่วยออกจากผู้อื่น เพื่อเฝ้าสังเกตการณ์โดยยังไม่มีการให้ยาใดๆ

ทั้งนี้ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวทิ้งทายว่า โอกาสที่ประเทศไทยจะมีการติดเชื้อในประเทศค่อนข้างน้อยเกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE