TNN online กรมการปกครอง ร่อนหนังสือแจงไทยยังไม่เข้าสู่การระบาดโควิด-19 ระยะ 3

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

กรมการปกครอง ร่อนหนังสือแจงไทยยังไม่เข้าสู่การระบาดโควิด-19 ระยะ 3

กรมการปกครอง ร่อนหนังสือแจงไทยยังไม่เข้าสู่การระบาดโควิด-19 ระยะ 3

กรมการปกครอง ร่อนเอกสารข่าว หลังประชาชนเข้าใจผิดประเทศไทยแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ระยะที่ 3 ยันยังอยู่ในระยะที่ 2 แต่เตือนภัยระดับ 3 หลีกเลี่ยงเดินทางแหล่งที่พบการระบาด

วันนี้ (11 มี.ค.63) จากกรณีที่นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือที่ มท 0308.2/ว 6407 ลงวันที่ 10 มี.ค. เรื่อง การให้บริการประชาชนในการออกหนังสือผ่านแดนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CoronaVirus Disease 2019 : COVID - 19) ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด โดยพบว่ามีข้อความในตอนต้น ระบุว่า

"ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CoronaVirus Disease 2019 : COVID - 19) ของประเทศไทยอยู่ในระยะที่ 2 คือ เริ่มมีการติดเชื้อจากคนสู่คนภายในประเทศ และได้ยกระดับการแจ้งเตือนการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - 19 เป็นระดับ 3 คือ ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว..." ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าประเทศไทยมีการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 อยู่ในระยะที่ 3

ล่าสุด กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ออกเอกสารข่าวกรมการปกครอง ชี้แจงกรณีเกิดความเข้าใจผิดว่า "ประเทศไทยมีการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 อยู่ในระยะที่ 3 ระบุว่า ตามที่มีการเผยแพร่หนังสือราชการกรมการปกครองผ่านสื่อออนไลน์ว่า “ประเทศไทยมีการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 อยู่ในระยะที่ 3” ซึ่งสร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชน

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ขอชี้แจงให้ทราบว่า ขณะนี้ประเทศไทยยังอยู่ในระยะที่ 2 คือเริ่มมีการติดเชื้อจากคนสู่คนภายในประเทศ แต่ระดับการเตือนภัยเป็นระดับที่ 3 คือ ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว ทั้งนี้​ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักกิจการความมั่นคงภายใน (สน.มน.) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2226-0533

กรมการปกครอง ร่อนหนังสือแจงไทยยังไม่เข้าสู่การระบาดโควิด-19 ระยะ 3

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง