TNN online ชุดตรวจ ATK สามารถตรวจเชื้อโควิดกลายพันธุ์ได้หรือไม่

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ชุดตรวจ ATK สามารถตรวจเชื้อโควิดกลายพันธุ์ได้หรือไม่

ชุดตรวจ ATK สามารถตรวจเชื้อโควิดกลายพันธุ์ได้หรือไม่

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยข้อมูลชุดตรวจ ATK สามารถตรวจเชื้อโควิดกลายพันธุ์ได้หรือไม่

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยข้อมูลชุดตรวจ ATK สามารถตรวจเชื้อโควิดกลายพันธุ์ได้หรือไม่

ATK หรือ Antigen Test Kit เป็นชุดทดสอบสำหรับตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-COV-2 โดยมีโปรตีนเป้าหมายที่สำคัญสำหรับการตรวจคือ โปรตีน N หรือ นิวคลีโอแคปซิด (nucleocapsid) นั่นเอง

โปรตีน N เป็นโปรตีนที่เกาะอยู่กับสาย RNA ภายในตัวเชื้อ มีความเสถียรมากกว่าส่วนโปรตีน S หรือโปรตีนหนาม (Spike protein) ซึ่งเป็นส่วนที่กลายพันธุ์ได้ง่าย และทำให้เกิดสายพันธุ์ไวรัสต่างๆ ขึ้นในแต่ละระลอกที่ไวรัสระบาดด้วย

แล้ว "โปรตีน N" กลายพันธุ์ได้ไหม?

นักวิจัยคันพบการกลายพันธุ์บางตำแหน่งของโปรตีน N ที่ส่งผลทำให้การเพิ่มจำนวนของเชื้อมากขึ้นแต่ตำแหน่งเหล่านี้มีจำนวนไม่มาก และมักไม่ใช่ตำแหน่งเป้าหมายของชุดตรวจ ATK จึงไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของชุดทดสอบในปัจจุบัน

ในขณะที่โปรตีน S นั้นจะพบการกลายพันธุ์ได้เยอะกว่าจึงไม่นิยมนำมาใช้เป็นเป้าหมายการตรวจ เช่น ในเชื้อสายพันธุ์โอมิครอน พบการกลายพันธุ์มากถึง 69-70 ตำแหน่งที่แตกต่างจากสายพันธุ์เดลต้า

สรุปก็คือ

ชุดตรวจ ATK ส่วนใหญ่ยังสามารถตรวจเชื้อ SARS-CoV-2กลายพันธุ์ได้ เนื่องจากสิ่งที่ชุดทดสอบตรวจจับจากเชื้อมักมีเป้าหมายเป็น "โปรตีน N" ซึ่งมีโอกาสเกิดการกลายพันธุ์ต่ำกว่าโปรตีน S

ชุดตรวจ ATK สามารถตรวจเชื้อโควิดกลายพันธุ์ได้หรือไม่

ภาพจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ข้อมูลจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ภาพจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ / TNN ONLINE


ข่าวแนะนำ