TNN online รีบจอง "โมเดอร์นา" ฟรี เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 2,3,4,5

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

รีบจอง "โมเดอร์นา" ฟรี เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 2,3,4,5

รีบจอง โมเดอร์นา ฟรี เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 2,3,4,5

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ฟรี เข็ม 2,3,4,5 สําหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน “โมเดอร์นา” (ฟรี) เข็ม 2,3,4,5 สําหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป

ให้บริการขนาดเต็มโดส (100 ไมโครกรัม) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

ให้บริการวัคซีนตามเงื่อนไขดังนี้

เข็ม 2 

เคยได้รับซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม/แอสตร้าเซนเนก้า ภายในวันที่ 5 ส.ค. 2565

เข็ม 3 เคยได้รับวัคซีนตามสูตรดังนี้

- ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 5 ส.ค.2565

- แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 5 มิ.ย.2565

- ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + แอสตร้าเซนเนก้า 

- ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + โมเดอร์นา 

- แอสตร้าเซนเนก้า + โมเดอร์นา โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 5 มิ.ย.2565

- โมเดอร์นา + โมเดอร์นา หรือ ไฟเซอร์ + ไฟเซอร์ โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 5 เม.ย.2565

เข็ม 4 เคยได้รับวัคซีนตามสูตรดังนี้

- เคยได้รับซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 3  

  หรือ เคยได้รับซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และได้รับโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3 

- เคยได้รับซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค เป็นเข็ม 1 และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 2 และ 3

- เคยได้รับซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค เป็นเข็ม 1 และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 2 และโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3 

- เคยได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 1,2 และโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3 โดยฉีดเข็ม 3 ภายในวันที่ 5 พ.ค.2565 

เข็ม 5 เคยได้รับวัคซีนตามสูตรดังนี้

- ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + แอสตร้าเซนเนก้า + โมเดอร์นา

- แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า + โมเดอร์นา

- ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า ภายในวันที่ 5 พ.ค. 2565

- ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม  + ไฟเซอร์ + ไฟเซอร์ ภายในวันที่ 5 เม.ย. 2565  

- ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม  + โมเดอร์นา + โมเดอร์นา ภายในวันที่ 5 เม.ย. 2565   

เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน “โมเดอร์นา”

วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน

เลือกฉีดวัคซีนเข็ม 2,3,4,5 ในวันที่ 5,6,8,9,12 ก.ย. 2565

ลงทะเบียนทาง https://qsmi-booster.kcmh.or.th/

> สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตึกอำนวยการ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

> กรุณาเลือกวันและเวลารับวัคซีน กดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสำเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน

> กรุณานำ บัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย

> สตรีมีครรภ์ต้องมีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ในการเข้ารับวัคซีน

> กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนไว้จะถือว่าสละสิทธิ์

LOT วัคซีนโมเดอร์นาที่ให้บริการเป็นช่วงขยายอายุวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รีบจอง โมเดอร์นา ฟรี เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 2,3,4,5

ภาพจาก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
ข้อมูลจาก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

ภาพจาก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย / TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง