TNN online กรมอนามัย ไขข้อข้องใจกรณีแม่ติดเชื้อโควิด-19 สามารถให้นมลูกได้หรือไม่?

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

กรมอนามัย ไขข้อข้องใจกรณีแม่ติดเชื้อโควิด-19 สามารถให้นมลูกได้หรือไม่?

กรมอนามัย ไขข้อข้องใจกรณีแม่ติดเชื้อโควิด-19 สามารถให้นมลูกได้หรือไม่?

กรมอนามัย เผย แม่ติดเชื้อโควิด-19 ให้นมลูกได้แต่ลูกควรอยู่ห่างจากแม่อย่างน้อย 2 เมตร หรือมีม่านกั้น สวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาขณะให้นม และงดหอมแก้มลูก ส่วนวัคซีนที่แม่ฉีดก็สามารถป้องกันลูกติดเชื้อโควิด-19 ได้

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า วันที่ 1-7 สิงหาคมของทุกปี เป็น "สัปดาห์นมแม่โลก" World Breastfeeding Week แต่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แม่หลังคลอดที่เป็นผู้เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อ หรือได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 ยังคงให้ลูกกินนมแม่ได้ 

ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ในกรณีที่แม่ติดเชื้อแต่มีอาการไม่มาก สามารถให้นมจากเต้า ได้ปกติ แต่ต้องมีการป้องกัน และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ 

โดยลูกควรอยู่ห่างจากแม่อย่างน้อย 2 เมตร หรือมีม่านกั้น สวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่กับลูก ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์เข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ก่อนการสัมผัสตัวลูก และทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณพื้นผิวต่าง ๆ ที่คุณแม่สัมผัส 

รวมทั้งควรล้างทำความสะอาดหน้าอก เมื่อมีการไอหรือจามรดหน้าอก และห้ามใช้มือสัมผัสบริเวณใบหน้า จมูกหรือปาก รวมถึงการหอมแก้มลูกขณะให้นม

ทั้งนี้ หากแม่ไม่สะดวกที่จะให้นมจากเต้า ยังคงสามารถบีบเก็บน้ำนมได้ ควรให้พ่อหรือผู้ช่วย เป็นผู้ป้อนนมให้ลูกแทน โดยผู้ช่วยจะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี มีทักษะในการป้อนนม และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้ออย่างเคร่งครัด 

ในกรณีที่แม่ติดเชื้อมีอาการรุนแรง แนะนำงดให้นมบุตร และอาจบีบน้ำนมทิ้งไปก่อน เพื่อให้แม่คงสภาพที่สามารถให้นมลูกได้เมื่ออาการดีขึ้น 

ที่สำคัญ แม่หลังคลอดที่ให้นมลูกควรเข้ารับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ลดการเจ็บป่วยรุนแรง โดยภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นในแม่ ยังสามารถส่งผ่านน้ำนมไปยังลูกได้ด้วย.


ข้อมูลจาก กรมอนามัย

ภาพจาก แฟ้มภาพ AFP

ข่าวแนะนำ