TNN online ลงทะเบียนที่นี่ "ผู้ป่วยโควิด" ต้องการเข้ารับการรักษาในระบบสปสช. ผ่าน crmsup.nhso.go.th

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ลงทะเบียนที่นี่ "ผู้ป่วยโควิด" ต้องการเข้ารับการรักษาในระบบสปสช. ผ่าน crmsup.nhso.go.th

ลงทะเบียนที่นี่ ผู้ป่วยโควิด ต้องการเข้ารับการรักษาในระบบสปสช. ผ่าน crmsup.nhso.go.th

ลงทะเบียนที่นี่ "ผู้ป่วยโควิด" สปสช. ต้องการเข้ารับการรักษาในระบบ คลิกเลย crmsup.nhso.go.th สามารถเข้ารับบริการได้ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข "เจอ แจก จบ" (ผู้ป่วยนอก)

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ต่างจังหวัด หากมีการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK แล้วปรากฏว่าขึ้น 2 ขีด  และต้องการยาและรับการรักษาสามารถเข้ารับบริการได้ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข "เจอ แจก จบ" (ผู้ป่วยนอก)  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ติดเชื้อในการเข้าถึงบริการ ได้ ตามสถานที่ดังนี้ (ตรวจเจอที่ไหน ไปที่นั่น) รักษาได้ทั่วประเทศ 


1. รพ.สต ใกล้บ้าน

2. รพ.ประจำอำเภอ

3. รพ.ของรัฐ, รพ.ประจำจังหวัด, รพ.ศูนย์


แพทย์จะพิจารณาจ่ายยารักษาตามอาการ 3 สูตร ได้แก่ 


1.ยาฟ้าทะลายโจร  

2.ยารักษาตามอาการ เช่น ยาลดไข้ แก้ไอ แก้เจ็บคอ ลดน้ำมูก  

3.ยาฟาวิพิราเวียร์ (การจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์จะขึ้นอยู่กับข้อบ่งชี้ของแพทย์)  ต้องการลงทะเบียนรักษาที่บ้าน (Home Isolation)  ลงทะเบียนที่ https://crmsup.nhso.go.th/#TicketHI


วิธีการใช้สิทธิ นโยบายเจอ แจก จบ (ผู้ป่วยนอก) 


1. สิทธิบัตรทอง นอกจากไปที่สถานพยาบาลประจำที่ท่านลงทะเบียนไว้แล้ ตามนโยบายยกระดับบัตรทอง ท่านยังสามารถเข้ารับบริการในระบบบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศ โดยที่หน่วยบริการจะไม่มีการเรียกให้กลับไปรับใบส่งตัวมาเหมือนในอดีต  ตัวอย่าง หน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น สถานีอนามัย,รพ.ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.), หน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาล ทั้งโรงพยาบาลประจำอำเภอ-จังหวัด, ศูนย์สุขภาพชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุข รวมถึง คลินิกชุมชนอบอุ่น เป็นต้น


2. สิทธิประกันสังคม  ไปโรงพยาบาลที่ลงทะเบียนเลือกไว้ หรือสถานพยาบาลรัฐและเอกชนในระบบประกันสังคมทุกแห่ง สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม 1506 /ประกันสังคมเขตพื้นที่ 


3. สิทธิข้าราชการ    ไปสถานพยาบาลภาครัฐทุกแห่ง สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนกรมบัญชีกลาง 02-2706400


4.แรงงานข้ามชาติ/สิทธิอื่น แนะนำเจอ แจกจบ หรือติดต่อสถานพยาบาลภาครัฐใกล้บ้าน


แนะนำ ก่อนไปรับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) ให้ผู้ป่วยอาจจะโทรนัดหมายล่วงหน้ากับหน่วยบริการก่อน เพื่อลดความแออัดในหน่วยบริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1330 ตลอด 24 ชม. หรือ คลิก https://lin.ee/zzn3pU6 เพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. @nhsoรายชื่อหน่วยรับคัดกรอง COVID-19

รายชื่อหน่วยบริการแจก ATK

ระบบบริการตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพด้วยตนเอง

ลงทะเบียนที่นี่ ผู้ป่วยโควิด ต้องการเข้ารับการรักษาในระบบสปสช. คลิกเลย crmsup.nhso.go.th

ผู้ที่ตรวจ ATK แล้วขึ้น 2 ขีด ติดเชื้อโควิด-19 แต่ละสิทธิการรักษา เข้ารักษาโควิดอย่างไรบ้าง ?  สีเขียว 

•    ไม่มีอาการ

•    มีไข้อุณหภูมิ 37.5 องศาขึ้นไป

•    ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส

•    เจ็บคอ ไอ/มีน้ำมูก 

•    มีผื่น ถ่ายเหลว ตาแดง 


รักษากับสถานพยาบาลตามสิทธิด้วยแนวทาง


•    ผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้าน (เจอ แจก จบ) 

หรือ 


•    รักษาที่บ้าน (Home Isolation) 


หากมีอาการเปลี่ยนแปลง เข้าสู่กลุ่มสีเหลือง/แดง 

ส่งต่อ รพ.ที่สามารถดูแล (ใช้สิทธิ UCEP Plus ได้) 


ดูประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินกลุ่มโรคโควิด-19 (UCEP Plus) ได้ที่นี่ 


https://www.niems.go.th/pdfviewer/index.html


การใช้สิทธิรักษา 


สิทธิบัตรทอง 30 บาท (สปสช.) นอกจากไปที่สถานพยาบาลประจำที่ท่านลงทะเบียนไว้ ยังไปที่หน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศ (ไม่ใช้ใบส่งตัว)


หน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น สถานีอนามัย, รพ.สต., หน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาล ทั้งโรงพยาบาลประจำอำเภอ-จังหวัด, ศูนย์สุขภาพชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุข รวมถึง คลินิกชุมชนอบอุ่น เป็นต้น 


และ รพ.เอกชน 85 แห่งที่ทำข้อตกลงรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียวกับ สปสช.


สิทธิประกันสังคม รพ.ที่ลงทะเบียนไว้ สถานพยาบาลคู่สัญญาในระบบประกันสังคมทุกแห่ง และสถานพยาบาลรัฐทุกแห่ง


สิทธิข้าราชการ สถานพยาบาลรัฐทุกแห่ง และ รพ.เอกชน 85 แห่งที่ทำข้อตกลงรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียวกับ สปสช.


ติดต่อ 

    สปสช. 1330 

    ประกันสังคม 1506

    กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1426 


สีเหลือง 

•    แน่นหน้าอก หายใจลำบาก หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย

•    ปอดอักเสบ ไอแล้วเหนื่อย 

•    อ่อนเพลีย ถ่ายเหลวมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน 

•    อาการแทรกซ้อนจากโรคประจำตัว 

•    เด็กเล็กซึม หายใจลำบาก กินนม/อาหารน้อยลง

•    กลุ่ม 608 (ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป, ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 7 โรค คือ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, หัวใจและหลอดเลือด, ไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน น้ำหนักมากกว่า> 90 กก., มะเร็ง, เบาหวาน และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป)


สีแดง 

•    หอบเหนื่อยหนักมาก พูดไม่เป็นประโยค 

•    แน่นหน้าอก หายใจเจ็บหน้าอก 

•    ปอดอักเสบรุนแรง

•    อ่อนเพลีย ตอบสนองช้า ไม่รู้สึกตัว มีภาวะช็อก/โคม่า ซึมลง

•    ไข้สูงกว่า 39 องศาต่อเนื่อง 

•    ค่าออกซิเจนต่ำกว่า 94


สีเหลือง-สีแดง เข้าเกณฑ์ UCEP Plus

•    รักษาฟรีใน รพ.ตามสิทธิรักษาของท่าน 

หรือ 

•    UCEP Plus เข้ารักษาใน รพ.ใดก็ได้ที่อยู่ใกล้ (รัฐ/เอกชน) ไม่เสียค่าใช้จ่าย รพ.ดูแลรักษาจนหายหรือส่งต่อไป รพ.อื่นได้หากศักยภาพไม่เพียงพอ หรือส่งต่อให้ รพ.ในเครือข่ายที่จัดไว้ 

***ขั้นตอนนี้ ผู้ป่วย/ญาติปฏิเสธ ต้องออกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง 


หมายเหตุ


***กรณีผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเหลือง/แดง มีประกันชีวิต ให้ใช้สิทธิตามประกันชีวิตก่อน


***กลุ่ม 608, หญิงตั้งครรภ์, เด็กอายุ 0-5 ปี, คนพิการ, ผู้ป่วยติดเตียง ที่เป็นสิทธิบัตรทอง 30 บาท (สิทธิ สปสช.) และสิทธิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โทร. 1330 ประเมินอาการเข้าระบบรักษาที่บ้าน 


ติดต่อ 


•    สพฉ. 1669 เจ็บป่วยฉุกเฉิน


•    สปสช. 1330 สิทธิบัตรทอง 30 บาท (สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)


•    ประกันสังคม 1506


•    สายด่วนกรมบัญชีกลาง 02-2706400 วันและเวลาราชการ


•    สอบถามสิทธิ UCEP Plus 028721669

ข่าวแนะนำ