TNN online เช็กเงื่อนไข ศบค.ไฟเขียวจัดเทศกาลสงกรานต์ 2565 ห้ามประแป้ง-ปาร์ตี้โฟม-ดื่มสุรา

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กเงื่อนไข ศบค.ไฟเขียวจัดเทศกาลสงกรานต์ 2565 ห้ามประแป้ง-ปาร์ตี้โฟม-ดื่มสุรา

เช็กเงื่อนไข ศบค.ไฟเขียวจัดเทศกาลสงกรานต์ 2565 ห้ามประแป้ง-ปาร์ตี้โฟม-ดื่มสุรา

ศบค.ไฟเขียวจัดงานเทศกาลสงกรานต์ได้ ในสถานที่ควบคุมได้ แต่ห้ามประแป้ง ปาร์ตี้โฟม จำหน่ายและบริโภคแอลกอฮอล์ในพื้นที่จัดงาน ขณะที่ พื้นที่สาธารณะ เช่น ท้องถนน งดเล่นน้ำ และหลังจากกลับจากสงกรานต์ให้สังเกตอาการตนเอง 7 วัน

วันนี้ (18 มี.ค.65) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 (ศบค.) แถลงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 5/2565 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โรคโควิด-19 หรือ ศบค.เป็นประธานการประชุม 

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวถึงมาตรการการจัดเทศกาลสงกรานต์ 2565 โดยระบุว่า ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ เห็นชอบให้ดำเนินการจัดงานสงกรานต์ได้ แต่ทุกพื้นที่ที่จัดงาน จะต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 

สำหรับมาตรการป้องกันโควิด-19 ในการจัดงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีดังนี้

1. การเตรียมตัวก่อนร่วมงาน

- ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาเข้าร่วมงานสงกรานต์ และกลุ่ม 608 ต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์

- ประเมินความเสี่ยงของตนเอง หากพบว่ามีอาการหรือมีความเสี่ยง ขอให้หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมงาน หรือให้พิจารณาตรวจ ATK ก่อนเดินทาง/ร่วมงาน ภายใน 72 ชั่วโมง

- ขณะเดินทางโดยขนส่งสาธารณะให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ งดรับประทานอาหารและงดดื่มแอลกอฮอล์

- ผู้จัดงานและกิจการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับงานสงกรานต์ให้ลงทะเบียนบนระบบ TSC2+ และประเมินตนเองตามประเภทมาตรการ COVID Free Setting ได้แก่ การจัดกิจกรรมพิเศษ (แสดงคอนเสิร์ต / ดนตรี งานอีเวนท์ งานเทศกาล มหกรรม) การจัดกิจกรรมร่วมกลุ่มในชุมชนศาสนสถาน ร้านอาหาร ขนส่งสาธารณะ ฯลฯ

- การขออนุญาตจัดงานให้เป็นไปตามเขตพื้นที่สถานการณ์หรือตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกรุงเทพมหานครกําหนด สําหรับการจัดกิจกรรมในชุมชนให้แจ้งต่อ ศปก.ต. /ศปก.อ. ผู้นำชุมชนและกำหนดให้มีมาตรการในการควบคุมกํากับอย่างเข้มงวด

2. ระหว่างช่วงงานสงกรานต์

พื้นที่จัดงานสงกรานต์ที่มีการจัดเตรียมสถานที่และควบคุมกำกับ

- อนุญาตให้เล่นน้ำ และจัดกิจกรรมตามประเพณี เช่น รดน้ำดำหัว สรงน้ำพระ การละเล่นการแสดงทางวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ขบวนแห่ การแสดงดนตรี โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting และมีการกำกับอย่างเคร่งครัด

- ห้ามประแป้ง ปาร์ตี้โฟม จำหน่ายและบริโภคแอลกอฮอล์ในพื้นที่จัดงาน

- กําหนดช่องทางเข้า-ออกจากงาน จัดจุดคัดกรองและควบคุมความหนาแน่นในพื้นที่จัดงาน (1 ต่อ 4 ตารางเมตร)

- สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา พกเจลแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่างตลอดเวลาร่วมงาน

พื้นที่ทางสาธารณะไม่มีการควบคุม เช่น ท้องถนน ฯลฯ ห้ามเล่นน้ำ ประแป้ง และปาร์ตี้โฟม

กิจกรรมรวมกลุ่มในครอบครัว เช่น รดน้ำดำหัว การรับประทานอาหารร่วมกัน ฯลฯ

- จัดกิจกรรมในที่มีการระบายอากาศได้ดีหรือโล่ง ไม่หนาแน่นหรือคับแคบ

- สวมหน้ากากตลอดเวลา งดกิจกรรมการสัมผัสใกล้ชิด หรือใช้สิ่งของร่วมกัน

- เลี่ยงการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มร่วมกันเป็นเวลานาน

- ผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ควรได้รับวัคซีนให้ครบก่อนร่วมกิจกรรมสังสรรค์และสัมผัสใกล้ชิดลูกหลาน

- ผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงห้ามร่วมกิจกรรม

3. หลังกลับจากงานสงกรานต์

- หลังจากกลับจากสงกรานต์สังเกตอาการตนเอง 7 วัน โดยเฉพาะในผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรง และผู้ที่จะไปพบปะกับผู้คนจํานวนมาก หากพบว่ามีอาการสงสัยติดเชื้อให้ทําการตรวจ ATK

- ขอให้หลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนจำนวนมากโดยไม่จำเป็นในช่วงการสังเกตอาการ

- พิจารณามาตรการ WFH ให้เป็นไปตามความเหมาะสมและการพิจารณาของหน่วยงาน


เช็กเงื่อนไข ศบค.ไฟเขียวจัดเทศกาลสงกรานต์ 2565 ห้ามประแป้ง-ปาร์ตี้โฟม-ดื่มสุรา


ภาพจาก แฟ้มภาพ AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง