TNN อัปเดตล่าสุด รวมจุดฉีดวัคซีนโควิดฟรี ทั้งลงทะเบียนและ Walk in มีที่ไหนบ้าง

TNN

เกาะติด COVID-19

อัปเดตล่าสุด รวมจุดฉีดวัคซีนโควิดฟรี ทั้งลงทะเบียนและ Walk in มีที่ไหนบ้าง

อัปเดตล่าสุด รวมจุดฉีดวัคซีนโควิดฟรี ทั้งลงทะเบียนและ Walk in มีที่ไหนบ้าง

อัปเดตล่าสุด รวมจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี ทั้งแบบลงทะเบียนและ Walk in มีที่ไหนบ้าง แต่ละที่มีเงื่อนไขอย่างไร

กรมควบคุมโรค ได้เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ที่ขณะนี้พบผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ส่วนสาเหตุผู้เสียชีวิตที่มีจำนวนมากขึ้นนั้น พบว่า ผู้เสียชีวิตเป็นกลุ่มคนสูงอายุที่มีโรคประจำตัว แม้ไม่มีกิจกรรมนอกบ้าน แต่ติดเชื้อจากคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัว ซึ่งผู้สูงอายุกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็ม 3 เมื่อเจ็บป่วยจึงทำให้มีอาการรุนแรงและเสียชีวิต 

ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ผู้สูงอายุให้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น ก่อนเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึง ซึ่งจะมีลูกหลานเดินทางไปเยี่ยม


กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19  ณ 5 จุดบริการ  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

จุดที่ 1 เซ็นทรัลปิ่นเกล้า

จุดที่ 2 เซ็นทรัลพระราม 3

จุดที่ 3 เซ็นทรัลอีสต์วิลล์

จุดที่ 4 โรบินสันลาดกระบัง

เปิด (WALK IN) เวลา 13.00 - 15.00 น. จำนวน 200 คิว/วัน

จุดที่ 5 เซ็นทรัลเวิลด์ 

เปิด (WALK IN) เวลา 11.00 - 15.00 น. จำนวน 300 คิว/วัน

สอบถามเพิ่มเติม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 02 203 2883

อัปเดตล่าสุด รวมจุดฉีดวัคซีนโควิดฟรี ทั้งลงทะเบียนและ Walk in มีที่ไหนบ้าง


ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เสริมภูมิคุ้มกัน กลับบ้านอย่างปลอดภัย Walk in ฉีดวัคซีนทุกเข็มที่บางซื่อ ที่เก้าอี้สีแดง

ประตู 2 อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป

ประตู 3 อายุตั้งแต่ 5-11 ปี

ทุกวัน เวลา 9.00-16.00 น.

เปิดบริการถึงวันที่ 6 เมษายน

หยุดช่วงสงกรานต์ 7-17 เมษายน

เปิดบริการอีกครั้ง 18 เมษายน

วัคซีนที่มีให้บริการ

ไฟเซอร์ (Pfizer) หรือ แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)

อัปเดตล่าสุด รวมจุดฉีดวัคซีนโควิดฟรี ทั้งลงทะเบียนและ Walk in มีที่ไหนบ้าง


โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด ไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มกระตุ้นเข็มที่ 2,3 และเข็มที่ 4 สำหรับประชาชนที่มีอายุ 12 ปี ขึ้นไป

สามารถลงทะเบียนเลือกวัน เวลา รับบริการวัคซีน 

(ปิดบริการวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)   

อ่านรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ สแกน QR Code หรือ https://vaccinecenter.kcmh.or.th/

(ปิดรับลงทะเบียนเมื่อมีผู้เข้ามาจองสิทธิ์ครบจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรมา)

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านบันทึกหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน และเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ณ คลินิกบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ตามวัน เวลา ที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น

อัปเดตล่าสุด รวมจุดฉีดวัคซีนโควิดฟรี ทั้งลงทะเบียนและ Walk in มีที่ไหนบ้าง


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

Walk in ผู้สูงอายุ with Moderna booster เข็ม 3 และ เข็ม 4 

ในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์นี้ "นนท์พร้อม”สนับสนุนให้บุตรหลาน 

พาผู้สูงอายุในบ้านมารับวัคซีน booster เพื่อแสดงความรักและกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  เพื่อความปลอดภัยของญาติผู้ใหญ่ในครอบครัว ทั้งนี้ เพื่อลดอาการรุนแรงจากเชื้อโอไมครอน 🙏

ผู้สูงอายุคนไทย ไม่จำกัดพื้นที่

วันที่ 24 มีนาคม 2565

เวลา 8.00-14.00 น 

จำนวน 1000 คน 

สนามฉีดหอประชุมวัดไทรใหญ่ 

เงื่อนไข สำหรับเข็มที่ 3

1️.ฉีดSinopharm มาครบ 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า1เดือน (ก่อน 24 กุมภาพันธ์ 2565)

2️.ฉีด Sinovac มาครบ 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า1เดือน(ก่อน 24 กุมภาพันธ์ 2565)

3️.ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm เข็ม 1 และ AstraZeneca เข็ม 2 โดยฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ก่อน 24 ธันวาคม 2564)

4️.ฉีด AstraZeneca เข็ม 1 และPfizer เป็นเข็ม 2 โดยฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ก่อน 24 กันยายน 2564)

5️.ฉีด Pfizer ครบ2เข็ม โดยฉีด เข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ก่อน 24 กันยายน 2564)

6️.ฉีดModernaครบ2เข็ม โดยฉีดเข็มที่2 มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ก่อน 24 กันยายน 2564)

7️.ฉีดSinovac หรือ Sinopharm เข็ม1 และ Pfizer เป็นเข็ม2 มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ก่อน 24 ธันวาคม 2564)

8️.ฉีดAstraZeneca ครบ2เข็ม โดยฉีดเข็มที่2 มาไม่น้อยกว่า3เดือน (ก่อน 24 ธันวาคม 2564)

เงื่อนไข สำหรับเข็มที่ 4

ทุกสูตรที่ฉีดเข็ม3 มาเเล้วไม่น้อยกว่า 3เดือน (ก่อน 24 ธันวาคม 2564)

ผู้สูงอายุ กรุณาเตรียมรถเข็นของตนเองมาด้วย จะทำให้ได้รับบริการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

อัปเดตล่าสุด รวมจุดฉีดวัคซีนโควิดฟรี ทั้งลงทะเบียนและ Walk in มีที่ไหนบ้าง


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

นนท์ booster จัดฉีดวัคซีนเข็ม 3,4 เป็น Pfizer (เข็มกระตุ้น) 

Save ญาติผู้ใหญ่ในบ้าน

Walk in สำหรับผู้สูงอายุ และประชาชนที่เป็นโรคกลุ่มเสี่ยง 

‼️เฉพาะคนไทย ไม่จำกัดพื้นที่พักอาศัย

เงื่อนไข (เข็ม3)

1️.ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm ครบ 2 เข็ม มาไม่น้อยกว่า 1 เดือน (ก่อนวันที่ 24 กพ 65)

2️.ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm เข็ม 1 และ AstraZeneca เข็ม2 มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน(ก่อน 24 ธค 64)

3️. ฉีด AstraZeneca หรือ Pfizer เข็ม1 และ Pfizer เข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า6 เดือน (ก่อนวันที่ 24 กย 64)

4️. ฉีด Moderna ครบ 2 เข็ม มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ก่อนวันที่ 24 กย 64)

5. ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm เข็ม 1 และ Pfizer เข็ม 2 โดยฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ก่อนวันที่ 24 ธค.64)

6. ฉีด AstraZeneca มาครบ 2 เข็ม และ ฉีดเข็ม 2 มาก่อนวันที่ มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ก่อนวันที่ 24 ธค.64)

เงื่อนไข (เข็ม4)

ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm เข็ม 1 และ เข็ม2 และ Pfizer หรือ AstraZeneca เข็ม 3 โดยฉีดเข็ม 3 มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน(ก่อนวันที่ 24 ธค 64)

ฉีดวัคซีนที่Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต วันที่ 24 มีนาคม 2565 จำนวน 3,000 คน ตั้งแต่เวลา 10.00 น.ถึง 14.00 น.

อัปเดตล่าสุด รวมจุดฉีดวัคซีนโควิดฟรี ทั้งลงทะเบียนและ Walk in มีที่ไหนบ้าง


ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ