TNN online (คลิป) ทดลองวิ่งรถไฟ “ระยอง-ลาว” จ่อขยายไปจีน เปิดท่องเที่ยว

TNN ONLINE

รายการ TNN

(คลิป) ทดลองวิ่งรถไฟ “ระยอง-ลาว” จ่อขยายไปจีน เปิดท่องเที่ยว

(คลิป) ทดลองวิ่งรถไฟ “ระยอง-ลาว” จ่อขยายไปจีน เปิดท่องเที่ยว

ผู้ประกอบการขนส่งภาคเอกชนจังหวัดระยอง จับมือการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดขบวนรถไฟทดลองขนส่งสินค้าเที่ยวปฐมฤกษ์ไปยัง สปป.ลาว และเตรียมขยายเส้นทางต่อไปยังจีน สนับสนุนการส่งออกผลไม้ไทย และอาหารทะเลภาคตะวันออก โดยมีแผนเปิดขบวนท่องเที่ยวระยอง-ลาว-จีน ในอนาคตด้วย