TNN online (คลิป) Save Our Seas ตอนที่ 33 “ปะการังจิ๋ว” เส้นทางปกป้องทะเลของเด็กยุคใหม่ (ตอน 1)

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

(คลิป) Save Our Seas ตอนที่ 33 “ปะการังจิ๋ว” เส้นทางปกป้องทะเลของเด็กยุคใหม่ (ตอน 1)

(คลิป) Save Our Seas ตอนที่ 33 “ปะการังจิ๋ว” เส้นทางปกป้องทะเลของเด็กยุคใหม่ (ตอน 1)

บทเรียนนอกตำรา เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล รวมไปถึงการแปรรูปสินค้าในท้องถิ่น ถูกนำมาถ่ายทอดให้กับลูกหลานชาวประมง ที่เป็นเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านปากดวด อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รู้คุณค่าของการอนุรักษ์ เพื่อนำไปต่อยอดสร้างรายได้ ช่วยเหลือ ผู้ปกครอง ในอนาคต

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง