TNN online เช็กที่นี่! หากเผลอโอนเงินไปผิดบัญชี วิธีแก้ไขต้องทำอย่างไร

TNN ONLINE

Wealth

เช็กที่นี่! หากเผลอโอนเงินไปผิดบัญชี วิธีแก้ไขต้องทำอย่างไร

เช็กที่นี่! หากเผลอโอนเงินไปผิดบัญชี วิธีแก้ไขต้องทำอย่างไร

ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน เปิดข้อมูลหากเผลอโอนเงินไปผิดบัญชี วิธีแก้ไขต้องทำอย่างไร

ปัจจุบัน Mobile Banking ทำให้ชีวิตเราแสนสะดวกสบาย ทำธุรกรรมการเงินได้อย่างรวดเร็ว แต่ถ้าเร็วเกินไป จนโอนเงินไปผิดบัญชี มาดูกันว่าต้องทำอย่างไร

ทั้งนี้ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) เปิดเผยถึงวิธีแก้ไขไว้ ดังนี้

1.เก็บ e-Slip เป็นหลักฐาน

2.แจ้งปัญหาไปยังธนาคารต้นทาง

3.ส่งเอกสารเพิ่มเติมตามที่ธนาคารร้องขอ

4.ธนาคารดำเนินการตรวจสอบ

-กรณีโอนผิดแต่ธนาคารเดียวกัน ธนาคารจะติดต่อผู้รับโอนผิดโดยตรง

-กรณีโอนผิดต่างธนาคาร ธนาคารจะประสานกับธนาคารของผู้รับโอนผิด

กรณีไม่ยินยอมคืนเงิน/ติดต่อไม่ได้ ผู้โอนสามารถแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปเช็กที่นี่! หากเผลอโอนเงินไปผิดบัญชี วิธีแก้ไขต้องทำอย่างไร ภาพจาก ศคง. 1213

 ข้อมูลจาก ศคง. 1213

ภาพจาก TNN ONLINE/AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง