TNN online รีบเติม!เบนซิน-โซฮอล์ขึ้นราคา 30-50 สต.มีผลวันพรุ่งนี้

TNN ONLINE

Wealth

รีบเติม!เบนซิน-โซฮอล์ขึ้นราคา 30-50 สต.มีผลวันพรุ่งนี้

รีบเติม!เบนซิน-โซฮอล์ขึ้นราคา 30-50 สต.มีผลวันพรุ่งนี้

ปตท.-บางจาก ปรับขึ้นเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ลิตรละ 50 สต.E85-ดีเซลขึ้น 30 สต.มีผลพรุ่งนี้

วันนี้ ( 17 ก.ย. 64 )บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลิตรละ 0.50 บาท ยกเว้น E85 และกลุ่มดีเซล ปรับขึ้นลิตรละ 0.30 บาท มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันพรุ่งนี้ (18 ก.ย.64) เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นวันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้ น้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 ของ PTT Station อยู่ที่ลิตรละ 37.46 บาท, แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 30.05 บาท, แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 29.78 บาท, E20 ลิตรละ 28.54 บาท และ E85 ลิตรละ 22.89 บาท ส่วนดีเซล B7 อยู่ที่ลิตรละ 29.89 บาท, B10 ลิตรละ 26.89 บาท และ B20 ลิตรละ 26.64 บาท

รีบเติม!พรุ่งนี้เบนซิน-โซฮอล์ปรับขึ้นมีผลวันพรุ่งนี้

ข่าวแนะนำ