ธอส.เพิ่มวงเงิน 4,000 ล้านบาทเปิดลงทะเบียนรอบ2 My Hero ลดดอกเหลือ 1%

TNN ONLINE

Wealth

ธอส.เพิ่มวงเงิน 4,000 ล้านบาทเปิดลงทะเบียนรอบ2 My Hero ลดดอกเหลือ 1%

ธอส.เพิ่มวงเงิน 4,000 ล้านบาทเปิดลงทะเบียนรอบ2  My Hero ลดดอกเหลือ 1%

ธอส.เปิดลงทะเบียนรอบ2 โครงการ My Hero เพิ่มวงเงิน 4,000 ล้านบาท สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ลดดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ 1 % ต่อปี นาน 4 เดือน เริ่ม 16 ส.ค.นี้

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. ได้ เพิ่มกรอบวงเงินของโครงการ My Hero : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อีก 4,000 ล้านบาท จากเดิม 8,000 ล้านบาท ทำให้กรอบวงเงินรวมโครงการเพิ่มเป็น 12,000 ล้านบาท หลังจากที่มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก


สำหรับโครงการดังกล่าวลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ 1.00% ต่อปี จากทุกอัตราดอกเบี้ยที่บุคลากรการแพทย์และสาธารณ สุขใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นระยะเวลานาน 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. – 31 ธ.ค. 64 ทำให้เงินงวดที่ลูกค้าต้องชำระลดลงมาก กว่า 50% ของเงินงวดเดิม โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 15 .00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่วันที่ 16-29 ส.ค.นี้ หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงิน


สำหรับ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ทาง Mobile Application : GHB ALL , GHB Buddy บน Line Appli cation และเว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th พร้อมแนบหลักฐาน/เอกสารเพื่อแสดงว่าปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19


รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ฉีดวัคซีน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาความช่วยเหลือ 4 เดือนแล้ว ลูกค้าจะกลับไปใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการเดิมที่เคยเลือกใช้ก่อนเข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือว่ามีดอกเบี้ยค้างชำระ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์(Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ และติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Application : GHB ALL และ www.ghbank.co.th

ข่าวแนะนำ