TNN online ท่องเที่ยวสะดุด ! สหรัฐฯ ยกระดับไทยเสี่ยงสูงโควิด

TNN ONLINE

Wealth

ท่องเที่ยวสะดุด ! สหรัฐฯ ยกระดับไทยเสี่ยงสูงโควิด

ท่องเที่ยวสะดุด ! สหรัฐฯ ยกระดับไทยเสี่ยงสูงโควิด

เอกชนประสานเสียงท่องเที่ยวสะดุด หลังสหรัฐฯ ยกระดับโควิดระบาดในไทยขั้นสูงสุด เตือนประชาชนเลี่ยงเดินทางมาไทย จี้รัฐเร่งกระจายวัคซีนโดยเร็ว


นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยถึงกรณีที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐ (ซีดีซี) และกระทรวงต่างประเทศสหรัฐ ประกาศ ยกระดับประเทศให้ไทยอยู่ระดับ 4 หรือระดับสูงสุดของประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มขึ้นสูง และมีคำเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางมาประเทศไทยว่า  กระทบต่อความเชื่อมั่นในการเปิดรับนักท่องเที่ยวของไทย เพราะก่อนหน้านั้น 2 สัปดาห์สหภาพยุโรปได้เตือนประชาชนชาวยุโรปในการเดินทางเข้าไทยเช่นกัน


นอกจากนี้ผลจากคำประกาศดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทประกันภัยคุ้มครองนักท่องเที่ยวน้อยลง เรื่องนี้สำคัญมาก จะทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่อยากเสี่ยง ยกเว้นกลุ่มที่ไม่สนใจเรื่องนี้ เพราะอยากเที่ยวไทยมาก ส่วนจะกระทบต่อแผนเปิดประเทศหรือไม่ เรื่องนี้ต้องอยู่ที่การตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีเอง ถ้าจะเปิดต่อไปเพราะเป็นชายชาติทหารก็ทำได้ แต่จากสถานการณ์ภายใต้เงื่อนไขวัคซีนที่ยังไม่พร้อม เชื่อว่าไม่มีทางสำเร็จแน่นอน

 

นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าวว่า ผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวนั้น มีแน่นอน สิ่งที่รัฐบาลควรทำคือ การเร่งกระจายวัคซีนให้กับประชาชน ให้ครอบคลุมมากที่สุด และเร่งควบคุมและลดจำนวนผู้ติดเชื้อลง รวมทั้งประชาชนทุกคนก็รวมกันปฏิบัติตามมาตรการ เพิ่มลดการติดเชื้อลงอีกทาง ในเรื่องของแผนการเปิดประเทศ 120 วัน ก็เช่นกัน ถ้าควบคุมสถานการณ์โควิดได้ นอกจากนี้ควรศึกษาปัจจัยและตัวชี้วัดต่างๆ ไม่ว่าจำนวนการฉีดวัคซีน จำนวนผู้ติดเชื้อ ตลอดจนโครงการ ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขก็น่าจะช่วยให้แผนการเปิดประเทศ 120 วัน มีความเป็นไปได้มากขึ้น

       

 นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า อาจมีผลกระทบบ้าง แต่เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ เพราะการเดินทางเข้ามาของชาวต่างชาติก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก แต่เราต้องพยายามทำความเข้าใจว่า ไทยไม่ได้เปิดประเทศรับต่างชาติทั้งหมดทุกพื้นที่ในประเทศไทย แต่เป็นการเปิดเฉพาะจังหวัดหรือพื้นที่นำร่องที่มีความปลอดภัยสูงสุดเท่านั้น การยกระดับและมีคำเตือนดังกล่าวออกมา ไม่ได้ถือเป็นการห้ามเดินทาง แต่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น

           

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง