เตือนผู้ได้รับสิทธิ ‘คนละครึ่ง’ รีบใช้ก่อนหมดเขต

TNN ONLINE

WEALTH

เตือนผู้ได้รับสิทธิ ‘คนละครึ่ง’ รีบใช้ก่อนหมดเขต

เตือนผู้ได้รับสิทธิ ‘คนละครึ่ง’ รีบใช้ก่อนหมดเขต

รีบใช้ด่วนผู้ได้รับสิทธิ ‘คนละครึ่ง’ ระยะเวลาโครงการสิ้นสุด 31 มีนาคม นี้

วันนี้(2 มี.ค. 64) จากกรณี มาตรการช่วยเหลือประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายและกระตุ้นเศรษฐกิจตามโครงการ คนละครึ่ง ซึ่งรัฐบาลเปิดให้ใช้จ่ายผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง โดยเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้


-รัฐช่วยจ่าย 50% ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเอง 50% โดยใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง

-จำกัดสิทธิไม่เกิน 150 บาท/วัน โดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ “คนละครึ่ง”ไม่เกิน 3,500 บาท ตลอดโครงการ

-ไม่หักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน โดยระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ และจะคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา 6.00 น. ของทุกวัน

-ใช้สิทธิได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ เท่านั้น

-ใช้ได้เวลา 06.00 - 23.00 น. ไม่สามารถใช้สิทธิ คนละครึ่ง นอกเวลาดังกล่าวได้

-ตัดสิทธิ หากไม่ใช้สิทธิภายใน 14 วัน โดยระบบจะทำการตัดสิทธิ “คนละครึ่ง”ของผู้ได้รับสิทธิตลอดโครงการ

ทั้งนี้โครงการ คนละครึ่ง ผู้ได้รับสิทธิสามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม ซึ่งถือเป็นระยะเวลาสิ้นสุดโครงการหลังจากเปิดให้ลงทะเบียนเฟส 2

เตือนผู้ได้รับสิทธิ ‘คนละครึ่ง’ รีบใช้ก่อนหมดเขต

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง