TNN online www.เราชนะ.com โอนเงินงวดแรก 2 พันบาทเข้าเป๋าตังแล้ว

TNN ONLINE

Wealth

www.เราชนะ.com โอนเงินงวดแรก 2 พันบาทเข้าเป๋าตังแล้ว

www.เราชนะ.com โอนเงินงวดแรก 2 พันบาทเข้าเป๋าตังแล้ว

www.เราชนะ.com โอนเงินงวดแรก 2 พันบาทเข้าแอพพลิเคชั่นเป๋าตังแล้ว เช็กวิธียืนยันตัวตนได้ที่นี่

วันนี้( 18 ก.พ.64) กลุ่มผู้ได้รับสิทธิในโครงการ เราชนะ หลังจากลงทะเบียนที่ www.เราชนะ.com  จะได้รับเงินครั้งแรก 2,000 บาทวันนี้เป็นวันแรก โดยสามารถเช็กยอดเงินได้จากแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ซึ่งสามารถนำไปใช้จ่ายตามเงื่อนไขได้เลย


ทั้งนี้ ประชาชนทั้ง 2 กลุ่มดังกล่าวสามารถยืนยันการใช้สิทธิผ่านแถบ (Banner) “เราชนะ” ที่ปรากฏอยู่ในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และจะได้รับวงเงินสิทธิเพิ่มเป็นรายสัปดาห์ทุกวันพฤหัสบดีจนวงเงินสิทธิครบ 7,000 บาท โดยสามารถสะสมวงเงินสิทธิได้ และใช้จ่ายเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการที่ร้านธงฟ้าราคาประหยัพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการ/ร้านค้าและบริการรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564


สำหรับไทม์ไลน์การโอนเงินกลุ่มผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง”มีดังนี้

-วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 64 (ตรวจสอบสถานะการใช้สิทธิ์ผ่านเว็บ www.เราชนะ.com)

-วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 64 (เริ่มกดยืนยันรับสิทธิ์ ผ่าน “เป๋าตัง”) : รับเงินงวดแรก จำนวน 2,000 บาท

-วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 64 : รับเงินงวดที่ 2 จำนวน 1,000 บาท

-วันที่ 4 มีนาคม 64 : รับเงินงวดที่ 3 จำนวน 1,000 บาท

-วันที 11 มีนาคม 64 : รับเงินงวดที่ 4 จำนวน 1,000 บาท

-วันที่ 18 มีนาคม 64 : รับเงินงวดที่ 5 จำนวน 1,000 บาท

-วันที่ 25 มีนาคม 64 : รับเงินงวดที่ 6 จำนวน 1,000 บาท


วิธีการยืนยันตัวตน เพื่อขอรับสิทธิทำได้ดังนี้

1.เข้าแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง เลือก G-Wallet เพื่อยืนยันตัวตน

2.เลือกเข้าใช้งาน G-Wallet เพื่อยืนยันตัวตน

3.อ่านเงื่อนไขและกดยอมรับข้อตกลงการให้ข้อมูล และการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล และการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

4.ยืนยันด้วยบัตรประชาชน หรือจะเลือกยืนยันด้วย Krungthai NEXT ต้องทำด้วยการระบุ PIN 6 หลัก

5.สแกนและกรอกข้อมูลบัตรประชาชน (เฉพาะการยืนยันด้วยบัตรประชาชนเท่านั้น)

6.ยืนยันรหัส OTP

7.สแกนใบหน้า

8.ยืนยันตัวตนสำเร็จ จะแสดงหน้าโฮม G-Wallet


วิธียืนยันตัวตนเราชนะ ผ่าน เป๋าตัง

1. เข้าแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง

2. เลือกเมนูกด เราชนะ

3. จากนั้นจะมีหน้าจอ ข้อตกลงและเงื่อนไขขึ้นมาให้อ่านแล้วกด ยอมรับเงื่อนไข

4. ระบุจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบัน

5. กดยืนยันจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบัน

6. จากนั้นระบบจะพาไปยังหน้าหลักของ เราชนะข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง