เปิดโผ 12 ธุรกิจดาวเด่น ยุค Next Normal

TNN ONLINE

WEALTH

เปิดโผ 12 ธุรกิจดาวเด่น ยุค Next Normal

เปิดโผ 12 ธุรกิจดาวเด่น ยุค Next Normal

กระทรวงพาณิชย์ เปิด 12 ธุรกิจที่น่าจับตามองปี 2564 ยุค Next Normal "ธุรกิจการค้าออนไลน์ - ขนส่ง - เทคโนโลยี"

วันนี้( 28 ม.ค.64)นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ธุรกิจดาวเด่น 12 ธุรกิจ มีมูลค่าตลาดรวมกว่า 2.2 ล้านล้านบาท และมีธุรกิจคงอยู่ทั้งสิ้น 65,738 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 812,213.46 ล้านบาท ประกอบด้วย

1. ธุรกิจการค้าออนไลน์ (e-Commerce)

2. ธุรกิจแพลตฟอร์ม สำหรับการเป็นตลาดกลางออนไลน์

3.ธุรกิจสื่อโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ (Online) และ ออฟไลน์ (Offline)

4. ธุรกิจรับส่งเอกสารและสิ่งของ (Delivery)

5. ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์

6. ธุรกิจออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ (Packaging)

7.ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม

8. ธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์

9. ธุรกิจเวชภัณฑ์ยา ธุรกิจขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์

10. ธุรกิจพัฒนาโปรแกรม Software และ Application

11. ธุรกิจการเงิน Fintech และ e-Payment

12.ธุรกิจตู้หยอดเหรียญ เช่น ร้านสะดวกซัก เครื่องเติมเงิน เครื่องเติมน้ำ

หากแบ่งรูปแบบธุรกิจออกเป็น 4 กลุ่ม มาแรงที่สุดคือ ธุรกิจการค้าออนไลน์ (e-Commerce) การจัดตั้งธุรกิจใหม่ เช่น ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ที่มีการเติบโตของการจัดตั้งธุรกิจใหม่ 310 ราย ในปี 2561 มาเป็นปีละ 798 ราย ในปี 2563 ซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาสและความท้าทายให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆ เข้ามาดำเนินธุรกิจได้มากขึ้น

อันดับ 2 กลุ่มธุรกิจด้านขนส่ง โลจิสติกส์ และบรรจุภัณฑ์ เช่น ธุรกิจรับส่งเอกสารและสิ่งของ (Delivery) ธุรกิจขนส่ง โลจิสติกส์ (Logistic) และ ธุรกิจออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ (Packaging) โดยเป็นอีกกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลดีจากพฤติกรรมการบริโภคในการซื้อ-ขายสินค้าทางออนไลน์

กลุ่ม 3 ธุรกิจด้านสุขภาพ สุขอนามัย และการแพทย์ ได้แก่ ธุรกิจบริการทางแพทย์และความงาม ธุรกิจเครื่องมือแพทย์ และ ธุรกิจเวชภัณฑ์ยาและขายสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์ เป็นกลุ่มธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลดีจากพฤติกรรมของคนในสังคมที่ใส่ใจเรื่องของสุขภาพและการแพทย์

อันดับ 4.กลุ่มธุรกิจด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการใช้งานในในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ธุรกิจพัฒนาโปรแกรม Software และ Application ธุรกิจการเงิน Fintech และ e-Payment ธุรกิจตู้หยอดเหรียญ เครื่องซักผ้า เครื่องเติมเงิน และเครื่องเติมน้ำ เป็นต้นเกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวแนะนำ