TNN online ส่องเลย ! 10 ธุรกิจดาวเด่นส่งท้ายปลายปี 2565 มีอะไรบ้าง

TNN ONLINE

Wealth

ส่องเลย ! 10 ธุรกิจดาวเด่นส่งท้ายปลายปี 2565 มีอะไรบ้าง

ส่องเลย ! 10 ธุรกิจดาวเด่นส่งท้ายปลายปี 2565  มีอะไรบ้าง

พาณิชย์เปิด 10 ธุรกิจดาวเด่นส่งท้ายปลายปีนี้และโดดเด่นต่อเนื่องยาวในปี 66 มูลค่าตลาดทะลุกว่า 2 ล้านล้านบาท จะเป็นธุรกิจอะไรบ้างนั้น ตามไปดูกันเลย

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า  หลังจากที่รัฐบาลประกาศเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา และมีการลดระดับโรคโควิด-19 จาก โรคติดต่ออันตราย เป็น โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง รวมทั้ง มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ลง เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศกลับมาสดใสคึกคักอีกครั้ง


ทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ทำการวิเคราะห์ธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตที่น่าสนใจ และถือว่าเป็นธุรกิจดาวเด่นที่น่าจับตามองปลายปี 2565 จำนวน 10 ธุรกิจ และคาดว่า ปี 2566 ธุรกิจดังกล่าวก็ยังคงมีความโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง โดยได้ทำการวิเคราะห์จากข้อมูลทางธุรกิจของกรมฯ ตั้งแต่สถิติจำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ จำนวนธุรกิจที่ดำเนินกิจการอยู่ สถานที่ตั้ง งบการเงิน ผลการประกอบธุรกิจ ข้อมูลปัจจัยทางธุรกิจและเศรษฐกิจอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกกรมฯ 


 ขณะเดียวกันได้จัดประเภทธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจที่สอดรับกับปัจจัยการเปิดประเทศ  กลุ่มธุรกิจที่สอดรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวิตวิถีใหม่  กลุ่มธุรกิจที่สอดรับกับการหันมาดูแลสุขภาพของผู้บริโภค และธุรกิจในกลุ่มนี้มีการเติบโตสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันพบว่า  ธุรกิจ 10 ดาวเด่นประกอบด้วย
 1. ธุรกิจร้านอาหาร ช่วง 9 เดือนที่ผ่านมามีจำนวนการจัดตั้งธุรกิจ  2,288 ราย เพิ่มขึ้น 59.67  % 

2. ธุรกิจจองที่พักและการเดินทาง มีจำนวนการจัดตั้งธุรกิจ  722 ราย เพิ่มขึ้น  261 เท่า หากเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 64 

3. ธุรกิจผับบาร์และสถานบริการกลางคืน  มีจำนวนการจัดตั้งธุรกิจ  102 ราย เพิ่มขึ้น 200 เท่า หากเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 64 


 4. ธุรกิจ MICE ซึ่งธุรกิจในกลุ่มนี้ ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการเปิดประเทศ และมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ของภาครัฐ เช่น โครงการคนละครึ่ง โครงการเราเที่ยวด้วยกัน อีกทั้ง ฤดูกาลท่องเที่ยวสำคัญของประเทศในช่วงสิ้นปี ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ธุรกิจกลุ่มนี้เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน  โดยมีการจัดตั้งธุรกิจ ทั้งหมด 1,202 ราย เพิ่มขึ้น 10.17 %  5. ธุรกิจขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์  การจัดตั้งธุรกิจทั้งหมด 33 ราย เพิ่มขึ้น  200 เท่า เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้ในปี  64 ธุรกิจนี้ยังมีกำไรสูงถึง 155.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า  2

6.ธุรกิจบริการด้านสุขภาพและความงาม   การจัดตั้งธุรกิจทั้งหมด 506 ราย เพิ่มขึ้น  1 เท่า มีมูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่กว่า 1,270.08 ล้านบาท 


 7.ธุรกิจปลูกพืชประเภทเครื่องเทศเครื่องหอมยารักษาโรค และพืชทางเภสัชภัณฑ์ โดยธุรกิจในกลุ่มนี้ได้รับแรงกระตุ้นจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลให้ประชาชนหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองมากขึ้น และมีความต้องการใช้สมุนไพรเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้สมุนไพรไทยในการรักษาหรือบรร เทาอาการของโรคโควิด-19 เช่น ฟ้าทะลายโจร สารสกัดหอมแดงในรูปแบบนาโน (HomHom Balm Gel) โดยมีการเติบโตของการส่งออกสมุนไพรอย่างต่อเนื่อง มีการจัดตั้งธุรกิจทั้งหมด 245 ราย เพิ่มขึ้น  57%  และมีมูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ 620.20 ล้านบาท


 8. ธุรกิจการค้าออนไลน์ (e-Commerce) ที่นิยมซื้อขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์แทนการซื้อสินค้าหน้าร้าน มีการจัดตั้งธุรกิจทั้งหมด 1,214 ราย เพิ่มขึ้น  12.51  % นอกจากนี้ ธุรกิจดังกล่าวยังมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น  โดยในปี 2564 มีรายได้สูงถึง 135,856.52 ล้านบาท 

 9. ธุรกิจอาหารแช่แข็ง ที่ให้ความสะดวก ง่าย และรวดเร็ว ตอบสนองวิถีชีวิตในรูปแบบปัจจุบัน มีการจัดตั้งธุรกิจเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 คิดเป็น 1 เท่า และมีมูลค่าทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นคิดเป็น 2.7 เท่า  


 10. ธุรกิจยานยนต์ โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภค ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยสร้างมลพิษน้อยกว่ารถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงรูปแบบอื่น

  มีการจัดตั้งธุรกิจเพิ่มขึ้น 1.26 เท่า และมีมูลค่าทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นคิดเป็น 133 เท่า สอดคล้องกับธุรกิจผลิตรถยนต์ส่วนบุคคลที่กว่า  60 % ของนิติบุคคลจัดตั้งมีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า


อย่างไรก็ตาม   10 ธุรกิจดังกล่าว ณ วันที่ 30 ก.ย. 65  มีมูลค่าตลาดรวมกว่า 2,018,062.10 ล้านบาท และมีธุรกิจคงอยู่ทั้งสิ้น 55,612 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 474,274.66 ล้านบาท คาดว่าปี 2565 นี้ การประกอบธุรกิจของภาคธุรกิจมีสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีขึ้นและเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น และส่งผลถึงปี 2566 อย่างต่อเนื่อง  


ที่มา  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ภาพประกอบ  พิกซาเบย์

ข่าวแนะนำ