อย่าลืม!!เช็กสถานะโอนเงินเยียวยาเกษตรกรรอบที่3 15 ก.ค. นี้

TNN ONLINE

WEALTH

อย่าลืม!!เช็กสถานะโอนเงินเยียวยาเกษตรกรรอบที่3 15 ก.ค. นี้

อย่าลืม!!เช็กสถานะโอนเงินเยียวยาเกษตรกรรอบที่3  15 ก.ค. นี้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เร่งให้ ธ.ก.ส. โอนจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรล็อตที่ 3 วันที่ 15 ก.ค.นี้

วันนี้ (30 มิ.ย.63) นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายว่า ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์โครงการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2563 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้อุทธรณ์ 192,512 ราย กระทรวงเกษตรฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลที่ซ้ำซ้อนของผู้อุทธรณ์แล้ว พบว่า คงเหลือจำนวน 189,663 ราย (ข้อมูล ณ 29 มิ.ย. 63) โดยไม่ซ้ำเลขบัตรประชาชน ซึ่งได้จำแนกสถานะของผลการอุทธรณ์ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

สำหรับกลุ่มผู้อุทธรณ์ที่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร มีจำนวน 73,975 ราย ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้แจ้งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาแล้วบางส่วน และในส่วนที่ดำเนินการตรวจความซ้ำซ้อน อยู่ระหว่างการแจ้งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. เพื่อดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาต่อไปด้านกลุ่มผู้อุทธรณ์ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร หรือไม่เข้าหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาภายใต้โครงการฯ ตามนัยมติคณะกรรมการกลั่นกรองฯ และมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรยุติการพิจารณา โดยมีจำนวน 108,391 ราย ประกอบด้วย กลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจำ กลุ่มข้าราชการบำนาญ กลุ่มมีสิทธิ์ซ้ำซ้อนกับโครงการเราไม่ทิ้งกัน กลุ่มได้รับสิทธิ์จากประกันสังคม และกลุ่มผู้มีสถานะเป็นสมาชิกครัวเรือนเกษตรกร (ของกรมส่งเสริมการเกษตร) เท่านั้น ไม่ได้เป็นเกษตรกร

ส่วนกลุ่มผู้อุทธรณ์ที่ต้องรอผลการพิจารณา จำนวน 7,297 ราย โดยในจำนวนนี้มีผู้อุทธรณ์ จำนวน 2,814 ราย รอผลการดำเนินการลงข้อมูลกลุ่มเป้าหมายของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 10 กรกฎาคม 2563 หากผู้อุทธรณ์รายใดมีข้อมูลปรากฏในกลุ่มดังกล่าว ให้ดำเนินการตรวจสอบความซ้ำซ้อนและเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณา

ขณะที่กลุ่มที่ขออุทธรณ์การมีสถานะเป็นผู้ประกันตน (จากการตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม ณ 16 มิ.ย. 63) จำนวน 1,537 ราย ได้ขอให้สำนักงานประกันสังคมพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม ว่าจะสามารถรับดำเนินการต่อไปอย่างไร เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ จะเร่งดำเนินการพิจารณาการอุทธรณ์โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเร็วที่สุด เพื่อช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งจะทยอยโอนเงินรอบที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคมนี้ เป็นต้นไป

โดยเกษตรกรสามารถตรวจสอบสถานะอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรฯได้ทางเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรฯ หรือ คลิ๊ก https://xn--12caq1cmihk5faagib8c8a8czf6aw8c4kdg20a.com/ และเช็กสถานะการโอนเงินผ่านเว็บไซต์ ธ.ก.ส. คลิ๊ก https://agri.baac.or.th/


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- เช็กเลย! www.เยียวยาเกษตรกร.com ทยอยโอนงวดที่ 2 ต่อเนื่อง

- ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร ทยอยโอนเงินรอบ 2 ดูวิธีเช็กสิทธิ์ได้ที่นี่

- เงินเยียวยาเกษตรกร งวดที่ 2 เข้าวันไหนเช็กที่นี่!

- ตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตรกร! ธกส.โอนแล้ว 7.1 ล้านรายเกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline

ข่าวแนะนำ