ตรวจสอบสถานะเงินเยียวยาเกษตรกร เริ่มโอน 5,000 กลุ่มแรก 8.3 ล้านคน 15 พ.ค.

TNN ONLINE

WEALTH

ตรวจสอบสถานะเงินเยียวยาเกษตรกร เริ่มโอน 5,000 กลุ่มแรก 8.3 ล้านคน 15 พ.ค.

ตรวจสอบสถานะเงินเยียวยาเกษตรกร เริ่มโอน 5,000 กลุ่มแรก 8.3 ล้านคน 15 พ.ค.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมโอนเงินเยียวยาเกษตรกรเข้าบัญชีพรุ่งนี้ (15 พ.ค.) กลุ่มแรกจำนวน 8.3 ล้านคน ตรวจสอบสถานะได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com

วันนี้ (14 พ.ค.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ได้ส่งมอบเงินแผนงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ให้แก่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.)ซึ่งเป็นนายทะเบียนเกษตรกรรวม 150,000 ล้านบาท เพื่อจ่ายให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรทั้งหมด 10 ล้านราย ซึ่งวันนี้สศก.จะโอนเงินทั้งหมดไป ยังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)พร้อมโอนเข้าบัญชีธนาคารของเกษตรกรรายละ 5,000 บาท ในงวดเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นงวดแรก ตามที่กำหนดไว้ โดยจะจ่ายให้ 3 เดือน จนถึงเดือนกรกฎาคม ดังนั้น เกษตรกร จะได้รับเงินช่วยเหลือรวมรายละ 15,000 บาท

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการ สศก.กล่าวต่อว่า ในวันที่ 15 พ.ค.นี้ ธ.ก.ส.จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร กลุ่มที่ 1 มีกว่า 8.3 ล้านคน ประกอบด้วย ผู้ที่ขึ้นทะเบียนต่อกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และการยาสูบแห่งประเทศไทย ซึ่งได้มีการตรวจสอบแล้วว่าทะเบียนเกษตรกร ไม่ซ้ำซ้อนกันภายในหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ

จากนั้น ได้ส่งให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ตรวจสอบไม่ให้ซ้ำซ้อนกับผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือผ่านโครงการ ”เราไม่ทิ้งกัน” ไปแล้ว ผู้มีสิทธิ์สวัสดิการผ่านระบบข้าราชการของกรมบัญชีกลาง ผู้มีสิทธิ์ระบบประกันสังคมของสำนักงานประกันสังคม และเกณฑ์อื่น ๆ ที่กระทรวงการคลังกำหนด

สำหรับการจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรจะจ่ายตามที่แจ้งไว้กับธ.ก.ส.ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบัญชีของ ธ.ก.ส.หากเกษตรกรแจ้งบัญชีธนาคารอื่นก็สามารถรับเงินได้ โดย ธ.ก.ส.จะทยอยจ่ายให้เกษตรกรกลุ่มที่ 1 วันละ 1 ล้านคนจนครบ จากนั้น จะจ่ายให้เกษตรกรขึ้น และปรับปรุงทะเบียนเสร็จ เป็นกลุ่มที่ 2

ส่วนเกษตรกรกลุ่มที่ 3 ยังไม่ได้เพาะปลูก เนื่องจากรอฝน ขอให้ไปยื่นแบบ ทบก.01 เพื่อแสดงความจำนงเพาะปลูกภายในวันที่ 15 พฤษภาคม เมื่อเพาะปลูกแล้วให้เร่งแจ้งเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอตรวจแปลงก่อนวันที่ 30 มิถุนายน เมื่อ ครม.อนุมัติแล้ว คาดว่าจะได้รับเงินภายใน 31 กรกฎาคมงวดเดียวรวม 15,000 บาท

อย่างไรก็ตาม สามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ที่เว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com

เกาะติดข่าวที่นี่
website:
www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ข่าวแนะนำ