พนง.การบินไทย 2.1 หมื่นคน เข้าประกันสังคม จ่ายสมทบแล้ว 6.4 ล้าน

TNN ONLINE

WEALTH

พนง.การบินไทย 2.1 หมื่นคน เข้าประกันสังคม จ่ายสมทบแล้ว 6.4 ล้าน

พนง.การบินไทย 2.1 หมื่นคน เข้าประกันสังคม จ่ายสมทบแล้ว 6.4 ล้าน

การบินไทย ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม-กองทุนเงินทดแทน ให้พนักงานกว่า 2.1 หมื่นคนแล้ว หลังพ้นสภาพรัฐวิสาหกิจ พร้อมจ่ายสมทบกองทุนเงินทดแทน 6.4 ล้านบาท

วันนี้ (22 มิ.ย.63) นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า ตามที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้พ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจและมีสถานะเป็นบริษัทเอกชน เมื่อวันที่ 23 พ.ค.63 ทำให้บริษัทฯ ต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายแรงงาน รวมถึงพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกันสังคม พ.ศ.2533 และ พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.2537 โดยวันที่ 22 มิ.ย. บมจ.การบินไทย ได้มาขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนที่ สปส.กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 พร้อมทั้งจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นจำนวนเงิน 6.4 ล้านบาท

นายทศพล กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ บริษัทฯ ในฐานะนายจ้างต้องขึ้นทะเบียนลูกจ้างทุกคนเป็นผู้ประกันตน โดยกองทุนประกันสังคมจะเก็บเงินสมทบจากนายจ้างร้อยละ 5 ลูกจ้างร้อยละ 5 สำหรับกองทุนเงินทดแทน จัดเก็บจากนายจ้างฝ่ายเดียว ตามอัตราความเสี่ยงของประเภทกิจการ สำหรับสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างผู้ประกันตนในระบบจะได้รับมี 7 กรณีคือ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน สำหรับกองทุนเงินทดแทน จะให้ความคุ้มครองลูกจ้างนับจากวันที่เป็นลูกจ้างหรือขึ้นทะเบียนวันแรก

ทั้งนี้ บมจ.การบินไทย ได้ขึ้นทะเบียนให้พนักงานจำนวนกว่า 21,000 คน ส่งผลให้ได้รับความคุ้มครองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม สปส.กทม.พื้นที่ 2 ได้ให้ความรู้ความเข้าใจงานประกันสังคม แก่ตัวแทนผู้บริหารบริษัท เพื่อให้รับทราบการดำเนินงานของระบบประกันสังคม

สำหรับสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมจะได้รับจากกองทุนประกันสังคม ประกอบด้วย 7 กรณี คือ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน ส่วนกองทุนเงินทดแทน จะให้ความคุ้มครองลูกจ้างนับจากวันที่เป็นลูกจ้าง หรือขึ้นทะเบียนวันแรก

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand

facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline

ข่าวแนะนำ