พิษโควิด!เลิกจ้างพุ่ง5เดือนกว่า5.7แสนคน แห่ลงทะเบียนรับเงินชดเชย

TNN ONLINE

WEALTH

พิษโควิด!เลิกจ้างพุ่ง5เดือนกว่า5.7แสนคน แห่ลงทะเบียนรับเงินชดเชย

พิษโควิด!เลิกจ้างพุ่ง5เดือนกว่า5.7แสนคน แห่ลงทะเบียนรับเงินชดเชย

พิษโควิด-19 แรงงานถูกเลิกจ้างพุ่งกว่า 5.7 แสนคน ใน 5 เดือน เม.ย.สูงสุดกว่า 2.6 แสนคน แห่ลงทะเบียนรับเงินชดเชยว่างงาน

วันนี้ (10พ.ค.63) กระทรวงแรงงาน ประมวลผลตัวเลข ลูกจ้างผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ถูกเลิกจ้าง หรือ ลาออกจากงาน ขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานผ่านระบบออนไลน์เว็บไซต์ https://empui.doe.go.th กับกรมการจัดหางานมากขึ้น รวมทั้งศูนย์สมาร์ทจ๊อบเซ็นเตอร์ในกระทรวงแรงงาน

สำนักงานจัดหางานเขตพื้นที่ใน กทม. และในต่างจังหวัด มีคนตกงานเข้าไปแจ้งลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ว่างงานจำนวนมาก เริ่มตั้งแต่ช่วงต้นปี ที่สถานประกอบการได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ และถูกการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เข้ามาซ้ำเติมนายจ้างหรือสถานประกอบการต้องปิดกิจการเลิกจ้าง โดยในเดือน ม.ค. มียอดขึ้นทะเบียน 74,775 คน, ก.พ. 84,117 คน, มี.ค. ขยับสูงขี้น 144,861 และเดือน เม.ย. ยอดทะลักสูงสุด 267,351 คน รวมยอดตกงาน 5 เดือน 571,104 คน

กรณี นายจ้างปิดกิจการเลิกจ้าง ลูกจ้างจะได้รับเงินชดเชยจากนายจ้างตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน และรับเงินสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากกองทุนประกันสังคมร้อยละ 70 ของค่าจ้างจนกว่าจะได้งานใหม่ แต่ไม่เกิน 200 วัน

หากลาออกเองได้ร้อยละ 45 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน ซึ่งเป็นคนละกรณีกับที่นายจ้างหยุดกิจการชั่วคราวและให้ลูกจ้างหยุดงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือโควิด-19 ลูกจ้างจะได้รับสิทธิ์กรณีว่างงานร้อยละ 62 เป็นเวลาไม่เกิน 90 วัน ขณะนี้มีผู้ขอใช้สิทธิ์ 1 ล้านคน

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ข่าวแนะนำ