TNN online รถไฟฟ้าสายสีเหลือง เตรียมเปิดให้ทดลองใช้บริการ เช็กเส้นทางทั้งหมดได้ที่นี่!

TNN ONLINE

Wealth

รถไฟฟ้าสายสีเหลือง เตรียมเปิดให้ทดลองใช้บริการ เช็กเส้นทางทั้งหมดได้ที่นี่!

รถไฟฟ้าสายสีเหลือง เตรียมเปิดให้ทดลองใช้บริการ เช็กเส้นทางทั้งหมดได้ที่นี่!

"รถไฟฟ้าสายสีเหลือง" เตรียมเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการ เปิดใช้เมื่อไหร่ ดูเส้นทางล่าสุดผ่านกี่สถานี เช็กได้ที่นี่

"รถไฟฟ้าสายสีเหลือง" เตรียมเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการ  เปิดใช้เมื่อไหร่ ดูเส้นทางล่าสุดผ่านกี่สถานี เช็กได้ที่นี่


การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งความคืบหน้าการตรวจสอบรับรองความปลอดภัยและความพร้อมในการเปิดให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง โดย วิศวกรอิสระ (ICE) ซึ่งขณะนี้ รฟม. ได้แจ้งให้ บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (EBM) ผู้รับสัมปทาน เร่งดำเนินการปรับปรุงตามความเห็นของ ICE เพื่อให้ระบบความปลอดภัยทั้งหมด รวมถึงการซักซ้อมเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการให้สามารถจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบตามคู่มือปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากลโดยเร็วที่สุด

จากนั้น รฟม. จึงจะอนุมัติให้ผู้รับสัมปทานเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง อย่างเต็มรูปแบบ (Full Operation) เชิงพาณิชย์ได้ ทั้งนี้ รฟม. ขอยืนยันว่า การกำกับควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการเดินรถไฟฟ้านั้น เป็นหัวใจสำคัญและความรับผิดชอบโดยตรงของ รฟม. ที่ไม่อาจละเลยได้

สำหรับข้อเสนอจากผู้รับสัมปทาน ที่จะให้ประชาชนร่วมทดสอบการเดินรถเสมือนจริง (Trial Run) เพื่อสร้างการรับรู้ในการใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไปนั้น

โดยเมื่อวันที่ (30 พฤษภาคม 2566) รฟม. ได้เชิญผู้รับสัมปทานมาร่วมหารือเป็นการเร่งด่วนในรายละเอียดต่างๆ อาทิ ระยะเวลาทดสอบ และช่วงสถานีที่จะพร้อมให้บริการ ฯลฯ พร้อมทั้งกำชับผู้รับสัมปทานจัดฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมในการให้บริการ สามารถให้คำแนะนำ และดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่เข้าร่วม Trial Run ได้อย่างเต็มที่ โดยเมื่อมีข้อสรุปที่ชัดเจน รฟม. จะประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้ รับทราบโดยทันทีแนวเส้นทางของโครงการ


ช่วงรัชดา/ลาดพร้าว – พัฒนาการ

จุดเริ่มต้นที่จุดเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินระยะแรก) ที่แยกรัชดา-ลาดพร้าว ไปตาม แนวถนนลาดพร้าว จนถึงทางแยกบางกะปิ จากนั้นแนวเส้นทางจะเบนไปทางทิศใต้ตามถนนศรีนครินทร์ เชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ ที่ทางแยกลำสาลี สิ้นสุดเส้นทางที่บริเวณทางแยกต่างระดับพระราม 9 โดยเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้า เชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) ระยะทางรวม 12.6 กม. มีจำนวนสถานีประมาณ 10 สถานี โดยประมาณ 


ช่วงพัฒนาการ – สำโรง

จุดเริ่มต้นที่จุดเชื่อมต่อกับ Airport Rail Link บริเวณทางแยกพระราม 9 ไปตามแนวถนนศรีนครินทร์ ผ่านแยกพัฒนาการ แยกศรีนุช แยกศรีอุดมสุข แยกศรีเอี่ยม จนถึงแยกศรีเทพา จากนั้นแนวเส้นทางจะเบนไปทางทิศตะวันตก ตามแนวถนนเทพารักษ์ ผ่านจุดเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ที่สถานีสำโรง และสิ้นสุดเส้นทางบริเวณแนวถนน ปู่เจ้าสมิงพราย ระยะทางรวม 17.8 กม. มีจำนวนสถานีประมาณ 13 สถานี โดยประมาณ
หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงจุดบริเวณตัวสถานีตามความเหมาะสม ลักษณะโครงการ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง เป็นระบบขนส่งมวลชนประเภทรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Straddle Monorail) มีลักษณะเป็นโครงสร้างยกระดับตลอดแนวเส้นทาง มีระยะทางทั้งสิ้น 30.4 กิโลเมตรรวม 23 สถานี มีจุดประสงค์เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างสายสีน้ำเงินที่สถานีรัชดา (สถานีลาดพร้าวของสายสีน้ำเงิน) กับระบบขนส่งมวลชน 4 สาย คือ สายสีเทาของกรุงเทพ สายสีส้มบริเวณทางแยกลำสาลี รถไฟเชื่อมต่อท่าอากาศยาน (Airport Rail Link) บริเวณทางแยกต่างระดับพระราม 9 และสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ที่สถานีสำโรง

รถไฟฟ้าสายสีเหลือง เตรียมเปิดให้ทดลองใช้บริการ เช็กเส้นทางทั้งหมดได้ที่นี่! ภาพจาก https://mrta-yellowline.com/wp/1-project-history-th/

 

 

 

รายละเอียดแนวเส้นทาง


โดยแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง เริ่มต้นที่จุดเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินระยะแรก) ที่แยกรัชดา-ลาดพร้าว ไปตามแนวถนนลาดพร้าว โดยเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเทาของกรุงเทพมหานครที่แยกฉลองรัช และยกระดับข้ามทางด่วนฉลองรัชจนถึงทางแยกบางกะปิ จากนั้นแนวเส้นทางจะเลี้ยวขวาไปทางทิศใต้ตามถนนศรีนครินทร์ เชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มที่ทางแยกลำสาลี ต่อจากนั้นแนวเส้นทางจะยกระดับข้ามทางแยกต่างระดับพระราม 9 


โดยเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) และผ่านแยกพัฒนาการ แยกศรีนุช แยกศรีอุดมสุข แยกศรีเอี่ยม จนถึงแยกศรีเทพา จากนั้นแนวเส้นทางจะเลี้ยวขวาอีกครั้งไปทางทิศตะวันตก ตามแนวถนนเทพารักษ์ ผ่านจุดเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ที่สถานีสำโรง และสิ้นสุดแนวเส้นทางบริเวณถนนปู่เจ้าสมิงพราย รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 30.4 กิโลเมตร ประกอบด้วยสถานีทั้งหมด 23 แห่ง โรงจอดรถศูนย์ซ่อมบำรุง 1 แห่ง อาคารและลานจอดแล้วจร 1 แห่ง บริเวณพื้นที่ทางแยกต่างระดับศรีเอี่ยม


สถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลือง 


-ลาดพร้าว
-ภาวนา
-โชคชัย 4
-ลาดพร้าว 71
-ลาดพร้าว 83
-มหาดไทย
-ลาดพร้าว 101
-บางกะปิ
-แยกลำสาลี
-ศรีกรีฑา
-หัวหมาก
-กลันตัน
-ศรีนุช
-ศรีนครินทร์ 38
-สวนหลวง ร.9 

-ศรีอุดม
-ศรีเอี่ยม
-ศรีลาซาล
-ศรีแบริ่ง
-ศรีด่าน
-ศรีเทพา
-ทิพวัล
-สำโรง

ที่มา https://mrta-yellowline.com/wp/1-project-history-th/ / thaigov

ภาพจาก thaigov

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง