TNN online สิทธิประกันสังคมม.33 ขอสินเชื่อดอกต่ำธอส.ได้ถึง 31 พ.ค. นี้

TNN ONLINE

Wealth

สิทธิประกันสังคมม.33 ขอสินเชื่อดอกต่ำธอส.ได้ถึง 31 พ.ค. นี้

สิทธิประกันสังคมม.33 ขอสินเชื่อดอกต่ำธอส.ได้ถึง 31 พ.ค. นี้

ประกันสังคมม.33 “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน” ขอยื่นรับสิทธิได้ถึง 31 พ.ค. นี้ อัตราดอกเบี้ย 1.99 ต่อปี

วันนี้ ( 9 พ.ค. 66 )ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. เปิดเผยว่า “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน” ที่ ธอส. และ สำนักงานประกันสังคม ร่วมกันดำเนินการ ภายใต้กรอบวงเงินเดิม 30,000 ล้านบาท นั้น ผลปรากฏว่า มีผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ขอรับรหัสเข้าร่วมโครงการผ่าน แอปพลิเคชัน GHB ALL GEN และ GHB ALL แล้วจำนวนกว่า 18,552 ราย หรือคิดเป็นวงเงินสินเชื่อ 37,104 ล้านบาท 

ทั้งนี้ ธอส. ยังคงเปิดให้ผู้ประกันตนที่สนใจ สามารถขอรับรหัสเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 น.

โดยปัจจุบันมีผู้ประกันตนมายื่นขอสินเชื่อโครงการดังกล่าวกับ ธอส. แล้วจำนวนมากกว่า 22,372 ล้านบาท และจะได้รับสิทธิในการไถ่ถอนจำนอง (รีไฟแนนซ์) ที่ดินพร้อมอาคาร ห้องชุด(คอนโดมิเนียม) จากสถาบันการเงินอื่น และให้เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ประกันตนที่มีบัญชีเงินกู้ที่กู้อยู่กับ ธอส. ที่มีวงเงินกู้คงเหลือไม่เกิน 2 ล้านบาท/หลักประกัน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ ปีที่ 1 -ปีที่ 5 เท่ากับร้อยละ 1.99 ต่อปี ปีที่ 6-8 เท่ากับ MRR- ร้อยละ 2.00 ต่อปี และปีที่ 9 จนถึงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ MRR- ร้อยละ 0.50 ต่อปี เท่ากับร้อยละ 6.15 ผ่อนชำระนานสูงสุด 40 ปี

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่รับรหัสเรียบร้อยแล้ว สามารถนำรหัสดังกล่าว พร้อมหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 เอกสารส่วนตัว เอกสารแสดงรายได้ และเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน มายื่นกู้กับ ธอส. ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยผู้ขอรับรหัสจะได้รับการแจ้งวันที่ให้มาติดต่อยื่นกู้ผ่านช่องทาง Line GHB Buddy หรือ ตรวจสอบลำดับการยื่นกู้ได้ที่ www.ghbank.co.th ทุกวันที่ 10,20,30 ของเดือน และทำนิติกรรม ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/ สาขาที่ท่านสะดวก หรือโทรสายด่วน 1506 หรือโทร 0-2645-9000 และเฟสบุ๊คของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์


ข้อมูลจาก  : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ภาพจาก : AFP 

 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง