TNN online แก้ปัญหาอย่างไรดี? หากเผลอโอนเงินผิดบัญชี-โอนจำนวนเงินผิด

TNN ONLINE

Wealth

แก้ปัญหาอย่างไรดี? หากเผลอโอนเงินผิดบัญชี-โอนจำนวนเงินผิด

แก้ปัญหาอย่างไรดี? หากเผลอโอนเงินผิดบัญชี-โอนจำนวนเงินผิด

ธนาคารแห่งประเทศไทย แนะข้อมูล หากเผลอโอนเงินผิดบัญชี หรือ โอนจำนวนเงินผิด ทำยังไงดี ?

ธนาคารแห่งประเทศไทย แนะข้อมูลเกี่ยวกับการ โอนเงินผิดบัญชี หรือ โอนจำนวนเงินผิด ทำยังไงดี ?

ปัญหานี้แก้ไขได้ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

1. แจ้งปัญหา และนำส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ธนาคารที่เราใช้โอนเงิน

2. ธนาคารแจ้งระยะเวลาที่ใช้ตรวจสอบการโอนเงิน

3. ธนาคารติดต่อผู้รับโอนเงินผิด เพื่อให้ยินยอมคืนเงิน

4. ธนาคารแจ้งผลการดำเนินการ

(1) กรณีผู้รับโอนยินยอมคืนเงิน : ธนาคารจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีผู้โอน

(2) กรณีผู้รับโอนไม่ยินยอมคืนเงิน : ผู้โอนสามารถแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ 

เพื่อออกคำสั่งทางกฎหมายให้ธนาคารของผู้รับโอนเงินดำเนินการอายัดบัญชี 

หรือให้เปิดเผยข้อมูลบัญชีให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป 

อย่างไรก็ตาม วิธีป้องกันปัญหาที่ดีที่สุด คือ ตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินให้ถูกต้อง ก่อนยืนยันการโอนเงินทุกครั้ง

สำหรับเอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมให้ธนาคารตรวจสอบมีอะไรบ้างนั้น สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ ศคง. 1213 คลิก https://goo.gl/whwxyK  
ข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย

ภาพจาก AFP / TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ