TNN online "อาคม" ยืนยันเก็บ ภาษีคริปโทเคอร์เรนซี สร้างความเป็นธรรม-ขยายฐานภาษีตามกฎหมาย

TNN ONLINE

Wealth

"อาคม" ยืนยันเก็บ ภาษีคริปโทเคอร์เรนซี สร้างความเป็นธรรม-ขยายฐานภาษีตามกฎหมาย

อาคม ยืนยันเก็บ ภาษีคริปโทเคอร์เรนซี สร้างความเป็นธรรม-ขยายฐานภาษีตามกฎหมาย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยืนยันการเก็บภาษีคริปโทเคอร์เรนซี เป็นไปตามกฎหมายและขยายฐานภาษี สร้างความเป็นธรรมและนำเม็ดเงินพัฒนาประเทศ

วันนี้( 13 ม.ค.65) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กรมสรรพากรอยู่ระหว่าเร่งหารือกับสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย เกี่ยวกับการเก็บภาษีคริปโทเคอร์เรนซี โดยในปัจจุบันมีกฎหมายรองรับอยู่แล้ว ปีนี้ก็มีคนที่ยื่นเสียภาษีตัวนี้ ในปี 2565 จะมีการกำหนดในรายละเอียดให้ชัดเจนขึ้น เพื่อให้การยื่นแบบง่ายขึ้น


นายอาคม กล่าวว่า ตามประมวลรัษฎากรของกรมสรรพากรปัจจุยัน ให้อำนาจแก่กรมสรรพากร จัดเก็บภาษีรายได้ตัวนี้อยู่แล้ว โดยกฎหมายมีมาตั้งแต่ปี 2561 ในหลักการของการจัดเก็บภาษีนั้น ต้องการสร้างความเป็นธรรม โดยคนที่ใช้ทรัพยากร หรือคนที่มีรายได้ ก็ควรมีหน้าที่ต้องเสียภาษีให้กับรัฐ แต่การออกข้อกำหนดให้ยกเว้นภาษีบางเรื่อง ก็เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดการลดต้นทุนในภาคส่วนนั้นๆเป็นการชั่วคราว อย่างในกรณีการซื้อขายหุ้นที่ได้รับการยกเว้นมา 30 ปี อย่างไรก็ตามในปัจจุบันรายได้ของนายหน้าซื้อขาย (โบรกเกอร์) ก็ต้องเสียภาษีอยู่แล้วด้วย ซึ่งขอยืนยันว่า การจัดเก็บภาษีจากการขายคริปโทเคอร์เรนซี และภาษีจากการขายหุ้น นั้นเป็นไปเพื่อขยายฐานภาษี และสร้างเม็ดเงินมาพัฒนาประเทศ โดยไม่ได้ต้องการควบคุมการขยายตัวของคริปโทเคอร์เรนซี แต่เนื่องจากภาษีตัวนี้ถูกกำหนดไว้ในกฎหมายในปัจจุบันอยู่แล้ว


ส่วนการเก็บภาษีจากการขายหุ้นก็มีการกำหนดไว้ในกฎหมายเพียงแต่ยกเว้นให้เท่านั้น ซึ่งในในต่างประเทศมีการเก็บจากกำไรจากการลงทุน (Capital gain) หรือ ภาษีธุรกิจเฉพาะ เช่นกันกับภาษีคริปโทเคอร์เรนซี ที่มีการเก็บภาษีจาก capital gain หรือจากรายการธุรกรรม (Transaction) ซึ่งกระทรวงคลังกำลังพิจารณาในเรื่องแนวทางการจัดเก็บภาษีทั้งสองประเภทดังกล่าว


ที่มา: กระทรวงการคลัง

ภาพประกอบ : พีอาร์ กระทรวงการคลัง ,AFP ,ofm.mof.go.th

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง