TNN เงินเดือน สว. 2567: ส่องรายได้และสวัสดิการของ สว.

TNN

TNN Exclusive

เงินเดือน สว. 2567: ส่องรายได้และสวัสดิการของ สว.

เงินเดือน สว. 2567: ส่องรายได้และสวัสดิการของ สว.

สงสัยไหมว่า สว. ไทย ได้เงินเดือนเท่าไหร่? เปิดเผยรายได้ สวัสดิการ และบทบาทของ ส.ว. 2567 ในระบบการเมืองไทย พร้อมไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเงินเดือน สว.

สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ถือเป็นบุคคลสำคัญที่มีบทบาทในการกำหนดนโยบายและกฎหมายของประเทศไทย แต่เคยสงสัยกันไหมว่า สว. เหล่านี้มีรายได้เท่าไหร่? บทความนี้จะพาไปเจาะลึกเงินเดือนและสวัสดิการของ สว. 2567 พร้อมไขข้อข้องใจเกี่ยวกับรายได้ของพวกเขา


เงินเดือน สว. 2567


เงินเดือนของ สว. 2567 แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้:


เงินประจำตำแหน่ง: สว. ทั่วไปจะได้รับเงินประจำตำแหน่งเดือนละ 71,230 บาท


เงินเพิ่ม: สว. ทั่วไปจะได้รับเงินเพิ่มเดือนละ 42,330 บาท


รวมแล้ว สว. ทั่วไปจะมีรายได้รวมต่อเดือนอยู่ที่ 113,560 บาท นอกจากนี้ยังมีตำแหน่งพิเศษอื่น ๆ ที่มีรายได้แตกต่างกันออกไป เช่น:


ประธานวุฒิสภา: มีรายได้รวมต่อเดือน 119,920 บาท


รองประธานวุฒิสภา: มีรายได้รวมต่อเดือน 115,740 บาท


สวัสดิการ สว. 2567


นอกจากเงินเดือนแล้ว สว. ยังได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมาย เช่น:


ค่าเดินทาง: สว. จะได้รับค่าเดินทางไปปฏิบัติงานตามระยะทางจริง


ค่าเบี้ยประชุม: สว. จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 2,000 บาท (ไม่เกิน 50 ครั้งต่อปี)


สิทธิประโยชน์อื่น ๆ: สว. ยังมีสิทธิ์ได้รับการรักษาพยาบาล, ประกันชีวิต, บำเหน็จ, บำนาญ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมาย


ส.ว. 2567 กับบทบาทในสังคมไทย


แม้ว่า ส.ว. 2567 จะไม่มีอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีเหมือน สว. ชุดก่อนหน้า แต่พวกเขายังคงมีบทบาทสำคัญในการกลั่นกรองกฎหมายและตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถและความรับผิดชอบสูง


สรุป


เงินเดือนและสวัสดิการของ สว. 2567 สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของพวกเขาในการพัฒนาประเทศไทย แม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับที่มาและอำนาจของ ส.ว. แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเมืองไทยที่ต้องได้รับการตรวจสอบและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง