TNN ฟรีวีซ่าไทย-จีน! เช็กทุกอย่างที่ต้องรู้ก่อนไปจีน มีข้อห้ามอะไร ใช้จ่ายอย่างไร

TNN

TNN Exclusive

ฟรีวีซ่าไทย-จีน! เช็กทุกอย่างที่ต้องรู้ก่อนไปจีน มีข้อห้ามอะไร ใช้จ่ายอย่างไร

ฟรีวีซ่าไทย-จีน! เช็กทุกอย่างที่ต้องรู้ก่อนไปจีน มีข้อห้ามอะไร ใช้จ่ายอย่างไร

ฟรีวีซ่าไทยจีน เริ่มแล้ววันแรก! เที่ยวจีนไม่ต้องขอวีซ่า เช็กเงื่อนไข การเดินทาง ที่พัก ข้อห้าม การใช้จ่ายได้ที่นี่

ฟรีวีซ่าไทยจีน เริ่มแล้ววันแรก! เที่ยวจีนไม่ต้องขอวีซ่า เช็กเงื่อนไข การเดินทาง ที่พัก ข้อห้าม การใช้จ่ายได้ที่นี่


มาตรการยกเว้นวีซ่า ประเทศไทยและจีน ลงนามในข้อตกลง ยกเว้น “ฟรีวีซ่า” ให้กับคนไทยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป ซึ่งถือว่าเป็นความตกลงที่เป็นมิตรภาพ ระหว่างทั้งสองประเทศ ที่มีมายาวนานและมีความไว้เนื้อเชื่อใจในทุกระดับหลังจากนี้การเดินทางไปมาหาสู่ประชาชนของทั้งสองประเทศ ทั้งการท่องเที่ยวติดต่อธุรกิจเป็นไปอย่างสะดวกสบายมากขึ้น


เงื่อนไขฟรีวีซ่า


ยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทย และผู้ถือหนังสือเดินทางกึ่งราชการและหนังสือเดินทางธรรมดาของจีน ในการเดินทางเข้า - ออก หรือผ่านแดนของทั้งสองฝ่าย ซึ่งมีระยะเวลาพำนักแต่ละครั้งไม่เกิน 30 วัน และรวมระยะเวลา ไม่เกิน 90 วัน ภายในช่วงเวลา 180 วันใด ๆ ยกเว้นกรณีการพำนักถาวร การทำงาน การศึกษา กิจกรรมด้านสื่อ หรือ กิจกรรมอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของอีกฝ่ายหนึ่ง


เตรียมพร้อมก่อนออกเดินทาง

- เช็กอายุหนังสือเดินทางในวันเดินทาง ควรมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
- เช็กสภาพอากาศในเมืองที่จะเดินทางไป
- เช็กรายละเอียดและเงื่อนไขของทัวร์และที่พัก ก่อนจองหรือชำระเงิน
- เตรียมยาประจำตัวและสามัญให้ครบถ้วนและเพียงพอ
- ควรซื้อประกันภัยสำหรับการเดินทางที่จะครอบคลุมระยะเวลาที่อยู่ในประเทศจีนเตรียมพร้อม สำหรับการจ่ายเงินในจีน

- Digital Wallet นิยมมากกว่าเงินสดในจีน (บางร้านไม่รับจ่ายเงินสด)
- ซื้อสินค้าและบริการทั่วไป สามารถสแกนจ่ายด้วย “WeChat Pay” หรือ “Alipay” ได้
- สามารถใช้ฟีเจอร์ Alipay Tour Pass ในแอปฯ Alipay เพื่อผูกบัตรเครดิตไทยไว้จับจ่ายซื้อของได้
- ควรพกเงินสดติดตัวจำนวนหนึ่งเอาไว้ เพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน นอกจากนี้เงินสดยังสามารถใช้ได้ในการซื้อบัตรเข้าชมสถานที่ บัตรโดยสารขนส่งมวลชน และการจ่ายเงินแก่ร้านค้า


การเดินทางในจีน

- นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้พักในโรงแรม ต้องมีหนังสือเชิญจากญาติ/เพื่อนในจีน และต้องไปติดต่อลงทะเบียนที่พักที่สถานีตำรวจใกล้บ้านภายใน 24 ชม.
- สำหรับนักท่องเที่ยวที่พักโรงแรม สามารถลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่โรงแรมโดยไม่ต้องไปลงทะเบียนกับสถานีตำรวจ
- จองโรงแรมที่สามารถให้ชาวต่างชาติเข้าพักได้


การติดต่อสื่อสาร

- Application และ Platform บางอย่างไม่สามารถใช้งานในจีนได้ เช่น Instagram, Facebook, LINE, Google และ Youtube
- เพื่อความสะดวกต่อการสื่อสาร จึงขอแนะนำให้เปิดบริการโรมมิ่ง จากเครือข่ายโทรศัพท์ที่ท่านใช้งานอยู่ในประเทศไทย หรือซื้อซิมเฉพาะใช้งานในต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้ใช้งานแอปฯ ต่างๆได้ตามปกติ
- การใช้งานระบบ VPN ขัดต่อกฎหมาจีน


แอปฯ ที่แนะนำให้โหลดติดเครื่อง

แอปฯ สำหรับแปลภาษา ได้แก่

-Daxiang
-Google Translate
-Baidu Translate
-Pleco

แอปฯ สำหรับการเดินทาง

-Baidu Map (สามารถใช้เรียกรถได้)
-Apple Map (เลือกให้แสดงผลเป็นภาษาอังกฤษได้)

แอปฯ สำหรับจ่ายเงิน

-Alipay
-Wechat (ไม่สามารถใช้จ่ายชำระเงินได้หากไม่มีบัญชีธนาคารจีน)


เที่ยวจีนแบบปฏิบัติตามกฤหมาย มีข้อห้ามอะไรบ้าง?

- ห้ามนำกัญชาและสิ่งเสพติดเข้ามาในจีน แม้ว่ากัญชาและส่วนประกอบจะเข้าถึงได้ค่อนข้างง่ายในไทย แต่สำหรับจีน กัญชา กระท่อม
และยาเสพติดต่างๆ ถือเป็นสิ่งผิดที่ผิดกฎหมายร้ายแรง การนำสิ่งเหล่านี้เข้ามาในจีน จะมีโทษจำคุกสูงสุดตลอดชีวิต

- ห้ามทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตและทำงานผิดกฎหมาย ตามกฎหมายสำนังานตรวจคนเข้าเมืองจีน การลักลอบเข้ามาทำงานหรือการทำงานที่ผิดกฎหมาย มีโทษทั้งจำและปรับ และจะถูกผลักดันออกนอกประเทศ รวมถึงจะถูกขึ้นบัญชีห้ามเดินทางเข้ามาอีก

- ห้ามอยู่จีนโดยวีซ่าผิดประเภท การพำนักในประเทศจีนไม่ว่าจะระยะสั้น หรือระยะยาว ก็ควรใช้วีซ่าให้ถูกประเภท เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา และส่งผลสำหรับการเดินทางเข้าประเทศจีนในครั้งถัดไป

- ห้ามอยู่เกินอายุวีซ่า ไม่เช่นนั้นจะมีโทษตามกฎหมายจีน อาจมีโทษ ทั้งจำและปรับ และอาจถูกผลักดันออกนอกประเทศ

- ห้ามถ่ายภาพในสถานที่ห้ามถ่าย ถือเป็นการทำผิดกฎหมายอาญาของจีน

- ห้ามลักขโมย การลักขโมยสิ่งของเป็นความผิดที่ฝ่ายจีนบังคับใช้กฏหมายอย่างเคร่งครัด ผู้ก่อเหตุจะถูกจับ กักขัง และส่งกลับไทย


ระบบศุลกากร ในการเดินทางเข้าจีน

- เข้าได้ คือ อาหารกึ่งสำเร็จรูป อาหารแห้ง
- เข้าไม่ได้ คือ พืช ผัก ผลไม้ ทั้งสดและแช่เข็ง
- ห้ามนำสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์เข้าประเทศจีน เช่น นมและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ / รังนก ยกเว้นชนิดบรรุจขวด / น้ำมันหรือไขมันสัตว์ ขน กระดูก ฟัน เขาของเสัตว์
- อนุญาตให้นำเข้าบุหรี่ ไม่เกิน 400 มวน
-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 2 ลิตร
- เครื่องเงิน หรือ เครื่องทอง ไม่เกิน 50 กรัม
-เงินสุดที่จะถือติดตัวเข้า-ออกประเทศจีน คิอ เงินหยวนไม่เกิน 20,000 หยวน / เงินสกุลอื่นๆ เทียบเท่าไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ

การลงนามความตกลงนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนของสองประเทศในระยะยาว โดยเฉพาะในการท่องเที่ยว การติดต่อธุรกิจ และการไปหาสู่ระหว่างกัน เพื่อความสัมพันธ์ไทย - จีน ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นต่อไป นอกจากนี้ นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองโอกาสครบรอบ 40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย - จีน ในปี 2568 ด้วยฟรีวีซ่าไทย-จีน! เช็กทุกอย่างที่ต้องรู้ก่อนไปจีน มีข้อห้ามอะไร ใช้จ่ายอย่างไร ภาพจาก Royal Thai Consulate-General Shanghai 

 


ฟรีวีซ่าไทย-จีน! เช็กทุกอย่างที่ต้องรู้ก่อนไปจีน มีข้อห้ามอะไร ใช้จ่ายอย่างไร ภาพจาก Royal Thai Consulate-General Shanghai 

 

ฟรีวีซ่าไทย-จีน! เช็กทุกอย่างที่ต้องรู้ก่อนไปจีน มีข้อห้ามอะไร ใช้จ่ายอย่างไร ภาพจาก Royal Thai Consulate-General Shanghai 

 


ฟรีวีซ่าไทย-จีน! เช็กทุกอย่างที่ต้องรู้ก่อนไปจีน มีข้อห้ามอะไร ใช้จ่ายอย่างไร ภาพจาก Royal Thai Consulate-General Shanghai 

 


 

แฟ้มภาพ AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง