TNN online “น่านโมเดล” แก้หนี้นอกระบบ รบ.เปิด “ตลาดนัด” เจรจาทุกฝ่าย

TNN ONLINE

TNN Exclusive

“น่านโมเดล” แก้หนี้นอกระบบ รบ.เปิด “ตลาดนัด” เจรจาทุกฝ่าย

“น่านโมเดล” แก้หนี้นอกระบบ รบ.เปิด “ตลาดนัด” เจรจาทุกฝ่าย

“นายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน นั่งหัวโต๊ะถกแก้หนี้นอกระบบ ผุดไอเดีย เปิดccccc บนศาลากลางจังหวัดทุกสัปดาห์-ทุกเดือน นำร่องที่จังหวัดน่าน เป็นโมเดลใช้ทั่วประเทศ มหาดไทย เผยผลไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบ สำเร็จแล้ว 324 ราย“

ปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นปัญหาที่สั่งสมมานานในสังคมไทย ซึ่งรัฐบาลภายใต้การนำของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ พร้อมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าสู่กระบวนการแก้หนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2566  ผ่านมาเกือบครบ 1 เดือน เราได้เห็นความคืบหน้าในการไกลี่เกลี่ยประนอมหนี้ในบางพื้นที่แล้ว


“น่านโมเดล” แก้หนี้นอกระบบ รบ.เปิด “ตลาดนัด” เจรจาทุกฝ่าย


ขณะเดียวกัน นายกฯ เศรษฐา ได้ติดตามมาตรการแก้หนี้อย่างเต็มที่ โดยเมื่อวันที่ 23 ธ.ค.2566 นายกรัฐมนตรี ได้นำคณะ ลงพื้นที่จังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการเจรจาแก้หนี้นอกระบบ พร้อมระบุว่า เหตุผลในการลงพื้นที่ จ.น่านเป็นจังหวัดแรก เพราะเป็นจังหวัดที่รัฐบาลวางไว้ว่าจะแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบทั้งหมด แม้ จ.น่านเป็นจังหวัดเล็ก แต่ก็มีครบทุกหน่วยงาน พร้อมย้ำว่า “หนี้” เป็นปัญหาที่กัดกร่อน สังคมไทยมายาวนาน  ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ เพราะหากไม่ได้รับการแก้ไข “ปัญหาหนี้” จะกลายเป็นสารตั้งต้นของปัญหาต่างๆ ในสังคมไทย ทั้งปัญหาสังคม ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาความไม่ปลอดภัยของประชาชน


“น่านโมเดล” แก้หนี้นอกระบบ รบ.เปิด “ตลาดนัด” เจรจาทุกฝ่าย


นายกรัฐมนตรี ระบุเพิ่มเติมว่า อยากให้หน่วยงานความมั่นคง นั่งหัวโต๊ะและเรียกเจ้าหนี้และลูกหนี้ เข้าเจรจา เพื่อให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายโดยยึดกฎหมายเป็นที่ตั้ง หากสามารถทำได้ จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดสิ่งดีๆ กับชีวิตของประชาชน ซึ่งหากการแก้หนี้นอกระบบที่จังหวัดน่าน ประสบความสำเร็จ ก็จะเป็นแพลตฟอร์มให้จังหวัดอื่นๆ เดินหน้าต่อไป พร้อมขอให้กระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่ดูในเรื่องพื้นที่ว่าให้ดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษ เพราะเชื่อว่า ปัญหายาเสพติด ปัญหาพนันออนไลน์ จะได้รับการแก้ไขเชื่อมโยงด้วย  พร้อมฝากความหวังให้ทุกฝ่ายคืนรอยยิ้มให้กับประชาชนคนไทยทุกคน โอกาสนี้  นายกรัฐมนตรี ยังเสนอให้ใช้กลไกของกำนัน และผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ไปติดตาม ซึ่งหากเป็นไปได้อาจจะจัดตลาดนัดแก้หนี้ ที่ศาลากลางจังหวัด จัดเป็นอีเวนต์ ทุกวันที่ 15 หรือวันเสาร์และอาทิตย์ เพื่อให้ฝ่ายเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้มาพูดคุยกัน รวมถึงธนาคารของรัฐ ซึ่งจะถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี 


“น่านโมเดล” แก้หนี้นอกระบบ รบ.เปิด “ตลาดนัด” เจรจาทุกฝ่าย


ด้าน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เจ้าการกระทรวงมหาดไทย ยืนยัน กระทรวงมหาดไทยพร้อมรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีไปดำเนินการ โดยมีนโยบายชัดเจน ให้ข้าราชการในสังกัดลงพื้นที่สอบถามข้อมูลจากประชาชน เพื่อใหความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ พร้อมกำชับฝ่ายปกครองให้ขับเคลื่อนการทำงานแก้ไขปัญหาหนี้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม


สำหรับการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจังหวัดน่าน ตามแนวทางที่กรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทยกำหนด มีผู้ลงทะเบียน ณ วันที่ 22 ธ.ค. 2566  จำนวนลูกหนี้ 563 ราย จำนวนเจ้าหนี้ 518 ราย มูลหนี้กว่า 33 ล้านบาท ส่วนสาเหตุการเป็นหนี้ 5 อันดับแรก ได้แก่ ด้านอุปโภค ด้านการลงทุน ต่อเติมที่อยู่อาศัย ค่าเทอม และการพนัน  ขณะที่ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาของจังหวัดน่าน จากจำนวนลูกหนี้ที่ลงทะเบียน 563 ราย ลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 52 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.70 ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 4 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการไกล่เกลี่ย 48 ราย และให้รัฐจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 28 ราย รวมผลการดำเนินการช่วยเหลือแล้ว 80 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.31


“น่านโมเดล” แก้หนี้นอกระบบ รบ.เปิด “ตลาดนัด” เจรจาทุกฝ่าย


จากข้อมูลภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย พบว่า การเปิดให้ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ จนถึงวันที่ 23 ธ.ค.2566 มีมูลหนี้รวมกว่า 6,763 ล้านบาท ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 107,625 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 93,865 ราย และการลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 13,760 ราย รวมจำนวนเจ้าหนี้ 78,213 ราย 

ส่วนข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบทั่วประเทศ ขณะนี้ มีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 1,566 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 324 ราย รวม มูลหนี้ก่อนไกล่เกลี่ยอยู่ที่ 155 ล้านบาท แต่ภายหลังการไกล่เกลี่ยมูลหนี้ลดลงกว่า 103 ล้านบาท เหลือ 52 ล้านบาท โดยมีจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากที่สุด คือ จังหวัดนครสวรรค์ 368 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 8 ราย ซึ่งในเบื้องต้นพบว่าการไกล่เกลี่ยประสบผลสำเร็จ มากถึงร้อยละ 20 ของจำนวนลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยทั้งหมด


“น่านโมเดล” แก้หนี้นอกระบบ รบ.เปิด “ตลาดนัด” เจรจาทุกฝ่าย


ด้าน นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ความคืบหน้าดังกล่าว ถือเป็นความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดในการแก้หนี้นอกระบบ พร้อมขอให้ประชาชนที่ยังเป็นหนี้นอกระบบ รีบตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการที่ภาครัฐเตรียมพร้อมจะช่วเหลืออย่างเต็มที่เพราะการแก้หนี้นอกระบบ หากได้รับความร่วมจากทุกฝ่าย จะสามารถดึงเม็ดเงินที่หลุดออกไปจากมือประชาชนไหลเข้าไปอยู่ในมือนายทุน กลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจปีละไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านบาท แน่นอนว่า เม็ดเงินนี้จะช่วยให้เศรษฐกิจในของประเทศฟื้นตัวได้อย่างมีพลัง....


“น่านโมเดล” แก้หนี้นอกระบบ รบ.เปิด “ตลาดนัด” เจรจาทุกฝ่าย


“น่านโมเดล” แก้หนี้นอกระบบ รบ.เปิด “ตลาดนัด” เจรจาทุกฝ่าย


“น่านโมเดล” แก้หนี้นอกระบบ รบ.เปิด “ตลาดนัด” เจรจาทุกฝ่าย


เรียบเรียงโดย ปุลญดา  บัวคณิศร

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง