TNN online เมียนมาขายก๊าซให้จีนและไทยปีละแสนล้าน

TNN ONLINE

TNN Exclusive

เมียนมาขายก๊าซให้จีนและไทยปีละแสนล้าน

เมียนมากำลังพยายามดิ้นรน เอาตัวรอดทางเศรษฐกิจ มูลค่าจีดีพีรวมอยู่ที่ 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 2.1 ล้านๆ อยู่ในอันดับ 7 ของอาเซียน สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของเมียนมายังอยู่ในขั้นวิกฤติ ทำให้เมียนมาต้องเร่งส่งออกสินค้าให้มากขึ้น และสินค้าสำคัญของเมียนมาคือ ก๊าซธรรมชาติ

เว็บไซต์ข่าว Global times รายงานว่า เวลานี้ จีนได้ซื้อก๊าซธรรมชาติ LNG จากเมียนมา มายาวนานครบ 10 ปี โดยเริ่มซื้อมาตั้งแต่วันที่ 28 กรกฏาคม ปี 2556 รวมปริมาณก๊าซทั้งหมดเท่ากับ 52,000 ล้านลูกบาศก์เมตร 


และการส่งก๊าซธรรมชาติ จากเมียนมา ไปจีน มีการออกแบบไว้ตั้งแต่เริ่มสัญญาซื้อขาย โดยมีการลงทุนก่อสร้างท่อส่งก๊าซ จากเมียนมาเข้าสู่จีน  

 

รายงานข่าวระบุว่า ตลอด 10 ปี ของสัญญาค้าขายก๊าซธรรมชาติ รายได้จากการขายก๊าซธรรมชาตินี้ ได้สร้างเศรษฐกิจให้เมียนมา ตลอดช่วงเวลาแห่งความยากลำบาก ในการปิดประเทศ  และการถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ จากตะวันตก 


จีนเป็นพันธมิตรกับเมียนมา ภายใต้ยุทธศาสตร์ สายแถบและเส้นทาง หรือ BRI และจีน-เมียนมา ยังมีนโยบายความสัมพันธ์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ Pauk-phaw  “พวกพอ” หมายถึงความสัมพันธ์ฉันญาติมิตร ระหว่างจีนและเมียนมา ที่ลงนามกันไว้ตั้งแต่ปี 2491 ยุคกลุ่มทหารเก่าของเมียนมา เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเน้นหลักการ ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย หรือ Win-win 


ก๊าซธรรมชาติส่วนหนึ่ง มีการขนส่งทางท่อส่งไปยังโรงไฟฟ้าและบริษัทอุตสาหกรรมในเมียนมาด้วย ช่วยบรรเทาปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพของเมียนมา โครงการท่อส่งก๊าซจากเมียนมา ไปจีน คือหัวใจของเศรษฐกิจเมียนมา ที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศ และยังช่วย ผลิตไฟฟ้าให้กับอุตสาหกรรมการผลิตของเมียนมา รวมทั้งทำให้ชาวเมียนมาในพื้นที่ห่างไกลมีไฟฟ้าพลังงานสะอาดใช้  


โครงการนี้ ลงทุนและดำเนินการบริหาร โดย  2 บริษัทใหญ่ คือ 

1 South-East Asia Crude Oil Pipeline Co

2 South-East Asia Gas Pipeline Co 


โดยทั้งสองบริษัท มีบริษัทปิโตรเลี่ยมแห่งชาติจีนหรือ China National Petroleum Corp (CNPC) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 50.9 ทั้งสองบริษัท 

และบริษัทของผู้ร่วมลงทุนอีก 3 ชาติ คือ เมียนมา อินเดีย และเกาหลีใต้ ถือหุ้น บริษัทละ 49.1 

เดือนธันวาคม 2566 ทั้งสองบริษัทนี้ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนสูงถึงร้อยละ 165 


ท่อส่งก๊าซเส้นนี้มีความยาว 793 กิโลเมตร สามารถส่งก๊าซได้ปีละ 5.2 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นท่อที่วิ่งจาก จ๊อกผิ่ว ผ่านตอนกลางเมียนมา เข้าสู่เมืองชายแดนมูเซ ของเมียนมา และรุ่ยลี่ของจีน และวิ่งเข้าสู่มณฑลยูนยาน 


ในปี 2565 ปริมาณก๊าซธรรมชาติของเมียนมาที่ผลิตได้ทั้งหมด 

จำนวนร้อยละ 70 ส่งขาย จีนและไทย 

สำหรับไทยซื้อก๊าซจากเมียนมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 55 

ตลอดปี 2565 ซื้อก๊าซธรรมชาติจากไทยเท่ากับ 85,100 ล้านบาท 

ส่วนจีน ซื้อก๊าซ ธรรมชาติจากเมียนมาน้อยกว่าไทยในปี 2565 

โดยซื้ออยู่ที่ 9,600 ล้านหยวน หรือ (46,000 ล้านบาท) 

เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านี้ ร้อยละ 5 เมียนมา มีโรงงานแปรรูปก๊าซธรรมชาติทั้งหมด 4 แห่ง สามารถแปรรูปก๊าซธรรมชาติได้สูงสุดร้อยละ 20  ของก๊าซธรรมชาติทั้งหมดที่ขนส่งทางท่อแห่งนี้ โครงการท่อส่งก๊าซแห่งนี้ เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนมิถุนายน 2553 แต่เริ่มจัดส่งได้ในปี 2566 โครงการนี้ช่วยสร้างงานได้มากกว่า 1000 ตำแหน่ง โดยกว่า 800 คนเป็นชาวเมียนมา และอีก 200 คนเป็นต่างชาติ มีการว่าจ้างบริษัทเอกชนในเมียนมา ราว 295 บริษัท เพื่อก่อสร้างและดำเนินการจัดส่งก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งการบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 


เรียบเรียงข่าว โดย สุกัญญา ไชยภาษี 

ดำเนินรายการ โดย ธัญวรัตน์ ถาวรโชติวงศ์


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง