TNN online จีนเตรียมสร้างเนื้อจากแลป เทียบเท่าเนื้อหมูจริง ๆ ไม่เกิน 3 ปี !!

TNN ONLINE

Tech

จีนเตรียมสร้างเนื้อจากแลป เทียบเท่าเนื้อหมูจริง ๆ ไม่เกิน 3 ปี !!

จีนเตรียมสร้างเนื้อจากแลป เทียบเท่าเนื้อหมูจริง ๆ ไม่เกิน 3 ปี !!

CellX เนื้อหมูเพาะในห้องแลป บริษัทแรกของประเทศจีน

CellX บริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีชีวภาพในเซี่ยงไฮ้ เปิดตัวเนื้อหมูที่เพาะในห้องแลป ตั้งเป้าให้มีราคาเทียบเท่าเนื้อหมูทั่วไปภายในปี 2025 ถือเป็นบริษัทแรกที่ทำการวิจัยเนื้อหมูในห้องแลปของประเทศจีน ใช้เซลล์ของหมูดำพันธุ์พื้นเมืองในการวิจัย เมื่อเลี้ยงจนเซลล์สมบูรณ์แล้ว ก็จะนำเทคโนโลยี 3D printing มาใช้ต่อ เพื่อขึ้นรูปให้กลายเป็นชิ้นเนื้อ และต่อด้วยการนำหลักของวิทยาศาสตร์การอาหารมาใช้เพื่อสร้างรสชาติของตัวเนื้อสัตว์ต่อไป

จีนเตรียมสร้างเนื้อจากแลป เทียบเท่าเนื้อหมูจริง ๆ ไม่เกิน 3 ปี !!

CellX ยืนยันว่าเนื้อจากแลปของพวกเขาสามารถลดต้นทุนการผลิตเนื้อลงได้มากถึง 5 เท่า และตั้งเป้าว่าจะลดจนถึง 10 เท่าภายในปีหน้า มีแผนจะไม่ใช้เซรั่มในการเพาะเลี้ยง และจะทำการใช้ชีววิทยาสังเคราะห์ เพื่อหาปัจจัยในการเจริญเติบโต ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนให้เทียบเท่ากับเนื้อสัตว์ทั่วไปได้ภายในปี 2025

จีนเตรียมสร้างเนื้อจากแลป เทียบเท่าเนื้อหมูจริง ๆ ไม่เกิน 3 ปี !!

เนื้อสัตว์ที่เพาะในห้องแลปนี้จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลง เป็นโปรตีนทางเลือกที่สามารถนำมาใช้เป็นอาหารได้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามเนื้อทดลองนี้มีมาสักพักแล้ว แต่จำเป็นต้องใช้เวลาในการวิจัยอีกสักระยะ ถึงจะนำเอามาทดแทนตัวเนื้อสัตว์ได้ แต่ทั้งนี้เนื้อสัตว์ที่เพาะเลี้ยงหรือเพาะในห้องแลปนั้น เกิดมาจากเซลล์สัตว์ จะมีความคล้ายคลึงกับเนื้อสัตว์ทั่วไป แต่จะไม่สามารถผลิตในปริมาณที่มากได้ และจะใช้ต้นทุนในการผลิตที่ถูกกว่า


สำหรับด้านสถิติแล้ว ประเทศจีนคิดเป็นสัดส่วน 30% ของความต้องการในการบริโภคเนื้อสัตว์ มีอัตราการบริโภคอยู่ที่ 86 ล้านตันต่อปี


แหล่งที่มา reuters.com