TNN online รู้ทันไวรัสปอดอักเสบ "โคโรนา" ฆาตกรสายพันธุ์ใหม่!

TNN ONLINE

สังคม

รู้ทันไวรัสปอดอักเสบ "โคโรนา" ฆาตกรสายพันธุ์ใหม่!

รู้ทันไวรัสปอดอักเสบ โคโรนา ฆาตกรสายพันธุ์ใหม่!

เชื้อ "โคโรนาไวรัส" coronavirus (CoV) สายพันธุ์ใหม่ กำลังระบาดในหลายประเทศ มีผู้ติดเชื้อหลายร้อยคน และเสียชีวิตจำนวนหนึ่ง ถึงเวลาที่ต้องตระหนักถึงโรคนี้แล้ว

กำลังระบาดทั่วโลก และลามมาถึงประเทศไทยแล้ว สำหรับ "ไวรัสโคโรนา" coronavirus (CoV) สายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยพบผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้ว 400 คน และมีผู้เสียชีวิต 9 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ม.ค.63) ทั้งนี้ สำหรับไวรัสโคโรนาเป็นเชื้อไวรัสที่พบได้ทั้งในสัตว์และคน มีด้วยกันหลายสายพันธุ์ บางสายพันธุ์ก่อโรคในสัตว์ บางสายพันธ์ก่อโรคในคน โดยการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส เป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบด้วย

ย้อนไปก่อนหน้านี้หากยังจำกันได้ เคยมีโรคปอดอักเสบรุนแรงระบาดในปี 2002 คือ เชื้อไวรัสซาร์ส (SARS-CoV) ซึ่งมีผู้ติดเชื้อสูงถึง 8,000 คน ใน 26 ประเทศทั่วโลก และมีผู้เสียชีวิตกว่า 600 คน และอีกครั้งในปี 2012 จากเชื้อไวรัสเมอร์ส (MERS-CoV) ซึ่งมีผู้ติดเชื้อกว่า 2,500 คน ใน 27 ประเทศทั่วโลก และมีผู้เสียชีวิตกว่า 858 คน ซึ่งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคระบาดของจีน ระบุว่า การระบาดของเชื้อปอดอักเสบนี้ จะสามารถควบคุมและป้องกันได้ โดยเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2019 นี้ ยังไม่หนักหนาเท่ากับเมี่อครั้งการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาที่ก่อให้เกิดโรคซาร์ส

รู้ทันไวรัสปอดอักเสบ โคโรนา ฆาตกรสายพันธุ์ใหม่!

จากการสอบสวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาเบื้องต้นในประเทศจีน พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ทำงานในตลาดหรือมีประวัติเดินทางไปที่ตลาด South China Seafood Market ในเมืองอู่ฮั่น ซึ่งเป็นตลาดที่มีการค้าสัตว์หลายชนิด เช่น นก ไก่ฟ้า งู เครื่องในกระต่าย และสัตว์ป่าอื่นๆ ขณะนี้ตลาดดังกล่าวได้มีการจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และถูกปิดแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

เรามาดูกันว่า ไวรัสโรคปอดอักเสบโคโรนา มีวิธีสังเกตอาการอย่างไร และเรามีวิธีป้องกันโรคร้ายอย่างไรได้บ้าง...

รู้ทันไวรัสปอดอักเสบ โคโรนา ฆาตกรสายพันธุ์ใหม่!

อาการของโรคปอดอักเสบ

โรคปอดอักเสบ (pneumonia) ส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ พบได้ทั้งการติดเชื้อ ไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา ทำให้เกิดการอักเสบของถุงลมปอด และเนื้อเยื่อโดยรอบ อาการสำคัญ ได้แก่ มีไข้ ไอ หายใจเหนื่อยหอบ

ขณะที่ โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Novel Coronavirus: nCoV) มีรหัสหรือลำดับทางพันธุกรรม (Genetic Sequences) คล้ายคลึงกับโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงที่เรารู้จักกันในชื่อ “ซาร์ส” (Severe Acute Respiratory Syndrome: SARS) ที่เคยคร่าชีวิตผู้คนไปมากถึง 700 ชีวิต และมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 8,000 คนทั่วโลกมากถึงร้อยละ 80 โดยมีลักษณะอาการสำคัญของผู้ติดเชื้อคล้ายคลึงกับโรคปอดอักเสบโดยทั่วไป คือ การมีไข้ร่วมกับความผิดปกติในระบบทางเดินหายใจ เช่น การไอ มีน้ำมูก และหายใจเหนื่อยหอบ เป็นต้น

รู้ทันไวรัสปอดอักเสบ โคโรนา ฆาตกรสายพันธุ์ใหม่!

กลุ่มเสี่ยงที่เข้าข่ายติดเชื้อไวรัสโคโรนา

- มีการเดินทางไปเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน ในช่วงที่มีการระบาด

- มีความใกล้ชิดกับผู้ป่วย 

- มีไข้ ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ 

รู้ทันไวรัสปอดอักเสบ โคโรนา ฆาตกรสายพันธุ์ใหม่!

วิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา

- งดเดินทางไปเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน หรือใกล้เคียง

- หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย

- หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด

- ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม

- สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน

- ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว

- หลีกเลี่ยงการเข้าไปตลาดค้าสัตว์ และไม่สัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่ป่วย หรือตาย

- หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจลล้างมือ

- ห้ามรับประทานของดิบ แต่กินอาหารที่สะอาดปลอดภัยมีสารอาหารครบถ้วน 

- หมั่นล้างมือรักษาความสะอาด นอนพักผ่อนให้เพียงพอ  

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง