ผลการวิจัยเผย !! มหาลัยสามารถกัน COVID-19 ได้ 96% โดยไม่ต้องใช้วัคซีน

TNN ONLINE

TECH

ผลการวิจัยเผย !! มหาลัยสามารถกัน COVID-19 ได้ 96% โดยไม่ต้องใช้วัคซีน

ผลการวิจัยเผย !! มหาลัยสามารถกัน COVID-19 ได้ 96% โดยไม่ต้องใช้วัคซีน

กลยุทธ์การป้องกัน COVID-19 ในรั้วมหาวิทยาลัย อย่างการใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา การเว้นระยะห่างทางสังคม และการตรวจ COVID-19 เป็นประจำ มีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อ COVID-19 ได้เช่นเดียวกับวัคซีน Pfizer และ Moderna

จากรายงานผลการวิจัยฉบับใหม่ของ Case Western Reserve University พบว่ากลยุทธ์การป้องกัน COVID-19 ในรั้วมหาวิทยาลัย อย่างการใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา การเว้นระยะห่างทางสังคม และการตรวจ COVID-19 เป็นประจำ มีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อ COVID-19 ได้เช่นเดียวกับวัคซีน Pfizer และ Moderna ที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA)


นักวิจัยได้ตรวจสอบกลยุทธ์การป้องกันที่ใช้ร่วมกัน 24 ชุด ได้แก่ การเว้นระยะห่างทางสังคม การสวมหน้ากากอนามัย การแยกตัว และอื่น ๆ โดยทำการคำนวณประสิทธิภาพและต้นทุนค่าใช้จ่ายไปพร้อม ๆ กัน ทีมงานได้คำนึงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม 3 กลุ่ม ได้แก่ นักศึกษา คณาจารย์ และชุมชนโดยรอบ (รวมถึงเจ้าหน้าที่) และใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นมา จำลองภาคการศึกษาของวิทยาลัยขนาดกลาง (นักศึกษา 5,000 คนและคณาจารย์ 1,000 คน) ออกมา พบว่า

  • การใส่หน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่าง แค่ 2 มาตรการนี้สามารถป้องกัน COVID-19 ได้มากถึง 87% และมีค่าใช้จ่ายเพียง 170 เหรียญเท่านั้น
  • หากเพิ่มการตรวจ COVID-19 เป็นประจำลงไปด้วย จะสามารถป้องกัน COVID-19 ได้มากถึง 92% ถึง 96% โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นที่ 2,000 ถึง 17,000 เหรียญต่อคน
  • นักเรียนประมาณสามในสี่คน และเกือบหนึ่งในหกของคณะ จะติดเชื้อตลอดทั้งภาคการศึกษา หากไม่มีความพยายามในแก้ปัญหาทั้งหมด
  • นโยบายการเว้นระยะห่างเพียงเล็กน้อย จะช่วยลดการติดเชื้อในนักเรียนได้ 16%
  • การปิดวิทยาเขต และไปใช้การเรียนการสอนแแบออนไลน์จะช่วยลดการติดเชื้อในนักเรียนได้ 63% ซึ่งมีประสิทธิภาพน้อยกว่าการเรียนในมหาวิทยาลัยผลการวิจัยดังกล่าวมีความสำคัญมาก ๆ สำหรับมหาวิทยาลัยที่กำลังจะเปิดภาคเรียน แต่ COVID-19 ยังคงระบาดอยู่ แม้ว่ามาตรการบางอย่างจะมีประสิทธิภาพสูง แต่การใช้มาตรการเหล่านี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเงินของแต่ละวิทยาลัยซึ่งอาจทำให้เกิดความตึงเครียดเนื่องจากการระบาดของโรค โดยเป็นที่ชัดเจนว่าสองกลยุทธ์ที่ไม่ใช่การดำเนินการทางการแพทย์ มีประสิทธิภาพและราคาไม่แพง และอนุญาตให้มีการเรียนการสอนได้ ส่วนการตรวจ COVID-19 เป็นประจำ จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่าย แม้จะทำทุก 14 วันก็ตาม

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

แหล่งที่มา scitechdaily.com