TNN เปิดให้ชม “โกลเด้นบอย” วันแรก นทท. แห่ชมกันคึกคัก

TNN

สังคม

เปิดให้ชม “โกลเด้นบอย” วันแรก นทท. แห่ชมกันคึกคัก

เปิดให้ชม “โกลเด้นบอย” วันแรก นทท. แห่ชมกันคึกคัก

ประชาชนเดินทางเข้าชม ประติมากรรมสำริดรูปพระศิวะ (The Standing Shiva) หรือ Golden Boy และ ประติมากรรมรูปสตรีพนมมือ (The Kneeling Female) จากพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน หรือเดอะ เมท นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ที่ได้ส่งมอบกลับคืนสู่ประเทศไทย

เปิดให้ชม “โกลเด้นบอย” วันแรก นทท. แห่ชมกันคึกคัก

ประชาชนเดินทางเข้าชม ประติมากรรมสำริดรูปพระศิวะ (The Standing Shiva) หรือ Golden Boy และ ประติมากรรมรูปสตรีพนมมือ (The Kneeling Female) จากพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน หรือเดอะ เมท นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ที่ได้มีพิธีส่งมอบกลับคืนสู่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งวันนี้เปิดให้ประชาชนได้เข้าชมเป็นวันแรก

เปิดให้ชม “โกลเด้นบอย” วันแรก นทท. แห่ชมกันคึกคัก

เปิดให้ชม “โกลเด้นบอย” วันแรก นทท. แห่ชมกันคึกคัก

โดยกรมศิลปากร จะเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าชมความงามของโบราณวัตถุทั้ง 2 รายการ พร้อมทั้งเคลื่อนย้ายประติมากรรมสำริดขนาดใหญ่ขุดพบจากปราสาทสระกำแพงใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษที่มีรูปแบบใกล้เคียงกับประติมากรรมโกลเด้นบอย จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย มาจัดแสดงร่วมกัน ที่ห้องลพบุรี อาคารมหาสุรสิงหนาท พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป 

เปิดให้ชม “โกลเด้นบอย” วันแรก นทท. แห่ชมกันคึกคัก

เปิดให้ชม “โกลเด้นบอย” วันแรก นทท. แห่ชมกันคึกคัก

ทั้งนี้‘โกลเด้นบอย’ ถูกขุดเจอครั้งแรกที่ปราสาทบ้านยาง หรือ ที่รู้จักในอีกชื่อว่า ‘ปราสาทบ้านยางโป่งสะเดา’ ตั้งอยู่ที่ ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ นายทนงศักดิ์ หาญวงษ์ นักโบราณคดี หนึ่งในคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศยืนยันว่า โกลเด้นบอย หายไปจากปราสาทบ้านยางโป่งสะเดา  โดยหลักฐานชิ้นสำคัญ ที่ยืนยันว่าโกลเด้นบอยพบที่บ้านยางโป่งสะเดา คือ หนังสือ 2 เล่ม ได้แก่ ขแมร์บอนด์ และขแมร์โกลด์  ที่เขียนโดย ดักลาส แลตช์ฟอร์ด นายหน้าค้าโบราณวัตถุ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำโกลเด้นบอย ออกนอกประเทศที่ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนโดยมีคำว่า ‘ละหาน’ และ ‘บ้านยาง’ อยู่ในพิกัด 

เปิดให้ชม “โกลเด้นบอย” วันแรก นทท. แห่ชมกันคึกคัก

เปิดให้ชม “โกลเด้นบอย” วันแรก นทท. แห่ชมกันคึกคัก

ทำให้ทีมงานนักโบราณคดีของไทยนำมาประกอบการศึกษา นานกว่า 3 ปี และได้ลงพื้นที่ไปสำรวจ จนพบกับครอบครัวที่ขุดโกลเด้นบอย พร้อมนำไปดูร่องรอยของฐานประติมากรรมซึ่งอยู่ในปราสาทบ้านยางโป่งสะเดา นับเป็นประติมากรรมอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และ เป็นสมบัติของแผ่นดินไทย(เมื่อวันที่ 22 พ.ค.67)

เปิดให้ชม “โกลเด้นบอย” วันแรก นทท. แห่ชมกันคึกคัก

เปิดให้ชม “โกลเด้นบอย” วันแรก นทท. แห่ชมกันคึกคัก

ภาพโดย: ธนาชัย ประมาณพาณิชย์อัลบัมรูปภาพ 15ภาพ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง