TNN รถติดแต่เช้า รับเปิดเทอมวันแรก ปีการศึกษา 2567

TNN

สังคม

รถติดแต่เช้า รับเปิดเทอมวันแรก ปีการศึกษา 2567

รถติดแต่เช้า รับเปิดเทอมวันแรก ปีการศึกษา 2567

บรรยากาศเช้าวันแรกของการเปิดเทอมปีการศึกษา 2567 นักเรียนต่างเดินทางมาเพื่อเข้าเรียนตั้งแต่เช้าตรู่ ทำให้การจราจรข้างหน้าโรงเรียนค่อนข้างหนาแน่น

รถติดแต่เช้า รับเปิดเทอมวันแรก ปีการศึกษา 2567

รถติดแต่เช้า รับเปิดเทอมวันแรก ปีการศึกษา 2567

รถติดแต่เช้า รับเปิดเทอมวันแรก ปีการศึกษา 2567

รถติดแต่เช้า รับเปิดเทอมวันแรก ปีการศึกษา 2567

บรรยากาศเช้าวันแรกของการเปิดเทอมปีการศึกษา 2567 นักเรียนต่างเดินทางมาเพื่อเข้าเรียนตั้งแต่เช้าตรู่ ทำให้การจราจรข้างหน้าโรงเรียนค่อนข้างหนาแน่น(เมื่อวันที่ 16 พ.ค.67)

รถติดแต่เช้า รับเปิดเทอมวันแรก ปีการศึกษา 2567

รถติดแต่เช้า รับเปิดเทอมวันแรก ปีการศึกษา 2567

รถติดแต่เช้า รับเปิดเทอมวันแรก ปีการศึกษา 2567

รถติดแต่เช้า รับเปิดเทอมวันแรก ปีการศึกษา 2567

ภาพโดย: ธนาชัย ประมาณพาณิชย์อัลบัมรูปภาพ 13ภาพ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง