TNN ชวนชมโขนการกุศล วิจิตร งดงาม สืบสานมรดกชาติไทย

TNN

สังคม

ชวนชมโขนการกุศล วิจิตร งดงาม สืบสานมรดกชาติไทย

ชวนชมโขนการกุศล วิจิตร งดงาม สืบสานมรดกชาติไทย

ประชาชนร่วมชมโขนการกุศล ประกอบแสง สี เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด “เล่ห์รักยักขินี” โดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร และ รักษ์ศิลป์แผ่นดินสยาม ร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งเกือบจะเลือนหายไปให้คงอยู่อย่างวิจิตรงดงามสืบไป

ชวนชมโขนการกุศล วิจิตร งดงาม สืบสานมรดกชาติไทย

ชวนชมโขนการกุศล วิจิตร งดงาม สืบสานมรดกชาติไทย

ชวนชมโขนการกุศล วิจิตร งดงาม สืบสานมรดกชาติไทย

ประชาชนร่วมชมโขนการกุศล ประกอบแสง สี เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด “เล่ห์รักยักขินี” โดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร และ รักษ์ศิลป์แผ่นดินสยาม ร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งเกือบจะเลือนหายไปให้คงอยู่อย่างวิจิตรงดงามสืบไป

ชวนชมโขนการกุศล วิจิตร งดงาม สืบสานมรดกชาติไทย

ชวนชมโขนการกุศล วิจิตร งดงาม สืบสานมรดกชาติไทย

ชวนชมโขนการกุศล วิจิตร งดงาม สืบสานมรดกชาติไทย

พร้อมร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวามหามกุฏวิทยมหาราช (ร.4) ในโอกาส 200 ปี นับแต่ทรงพระผนวช 6 กรกฏาคม 2567 

และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.10) เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567

ชวนชมโขนการกุศล วิจิตร งดงาม สืบสานมรดกชาติไทย

ชวนชมโขนการกุศล วิจิตร งดงาม สืบสานมรดกชาติไทย

ชวนชมโขนการกุศล วิจิตร งดงาม สืบสานมรดกชาติไทย

โดย โขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด “เล่ห์รักยักขินี” เป็นเรื่องราวของนางยักษ์สำมนักขา น้องสาวของทศกัณฐ์ที่หลงรักพระราม และสร้างอุบายเล่ห์แปลงเป็นหญิงงามเพื่อเกี้ยวพระราม แต่พระรามไม่สนใจเพราะมีมเหสีคือนางสีดาอยู่แล้ว นางสำมนักขาจึงได้กลับมาพรรณาความงามของนางสีดากับทศกัณฐ์จนเกิดความหลงใหล และออกอุบายลักพาตัวนางสีดาจนเป็นสาเหตุให้เกิดเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างมนุษย์กับยักษ์ ที่ วัดราชาธิวาสวิหาร

ชวนชมโขนการกุศล วิจิตร งดงาม สืบสานมรดกชาติไทย

ชวนชมโขนการกุศล วิจิตร งดงาม สืบสานมรดกชาติไทย

ชวนชมโขนการกุศล วิจิตร งดงาม สืบสานมรดกชาติไทย

ชวนชมโขนการกุศล วิจิตร งดงาม สืบสานมรดกชาติไทย

ชวนชมโขนการกุศล วิจิตร งดงาม สืบสานมรดกชาติไทย


ภาพโดย: ธนาชัย ประมาณพาณิชย์


อัลบัมรูปภาพ 30ภาพ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง