TNN เจ้าหน้าที่กวดขันรถจอดแช่ “ราชประสงค์” พบรถกระทำผิดเริ่มน้อยลง

TNN

สังคม

เจ้าหน้าที่กวดขันรถจอดแช่ “ราชประสงค์” พบรถกระทำผิดเริ่มน้อยลง

เจ้าหน้าที่กวดขันรถจอดแช่ “ราชประสงค์” พบรถกระทำผิดเริ่มน้อยลง

เมื่อเวลา 20.00 น. ทีมข่าว TNN ONLINE ได้ลงพื้นที่บริเวณแยกราชประสงค์ภายหลังผ่านมา 1 อาทิตย์ ที่มีการทำ Bus Lane และ อุปกรณ์ Lane block พร้อมนำระบบตรวจจับผ่านกล้อง AI เพื่อช่วยในการตรวจตราการกระทำผิดกฎหมาย

เจ้าหน้าที่กวดขันรถจอดแช่ “ราชประสงค์” พบรถกระทำผิดเริ่มน้อยลง

เจ้าหน้าที่กวดขันรถจอดแช่ “ราชประสงค์” พบรถกระทำผิดเริ่มน้อยลง

เจ้าหน้าที่กวดขันรถจอดแช่ “ราชประสงค์” พบรถกระทำผิดเริ่มน้อยลง

เมื่อเวลา 20.00 น. ทีมข่าว TNN ONLINE ได้ลงพื้นที่บริเวณแยกราชประสงค์ภายหลังผ่านมา 1 อาทิตย์ ที่มีการทำ Bus Lane และ อุปกรณ์ Lane block พร้อมนำระบบตรวจจับผ่านกล้อง AI เพื่อช่วยในการตรวจตราการกระทำผิดกฎหมาย โดยเป้าหมายหลักคือแก้ปัญหาการจอดแช่ทางเลนซ้าย

เจ้าหน้าที่กวดขันรถจอดแช่ “ราชประสงค์” พบรถกระทำผิดเริ่มน้อยลง

เจ้าหน้าที่กวดขันรถจอดแช่ “ราชประสงค์” พบรถกระทำผิดเริ่มน้อยลง

เจ้าหน้าที่กวดขันรถจอดแช่ “ราชประสงค์” พบรถกระทำผิดเริ่มน้อยลง

ซึ่งจากเท่าที่สังเกตรถรับจ้าง และรถยนต์ส่วนตัวสามารถเข้าในช่อง Bus Lane ได้แต่ต้องขับผ่านอย่างเดียวห้ามจอดแช่ แต่ก็มีบ้างบางคันที่จอดแช่เวลาไม่มีรถประจำทางเข้าป้าย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยกวดขันไม่ให้มีการกระทำผิด และยังพบเห็น รถรับจ้างและ รถจักรยานยนต์บางส่วนขี่ข้าม Lane block เพื่อย้อนไปอีกทาง และข้ามเพื่อย้อนศร(เมื่อวันที่ 2 พ.ค.67)

เจ้าหน้าที่กวดขันรถจอดแช่ “ราชประสงค์” พบรถกระทำผิดเริ่มน้อยลง

เจ้าหน้าที่กวดขันรถจอดแช่ “ราชประสงค์” พบรถกระทำผิดเริ่มน้อยลง

ภาพโดย: ธนาชัย ประมาณพาณิชย์อัลบัมรูปภาพ 18ภาพ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง