TNN ซีรีส์ไทย "สาธุ" : เปิดประเด็น "พุทธพาณิชย์" ไขคำตอบระหว่าง "ศรัทธา" กับ "เงินตรา"

TNN

สังคม

ซีรีส์ไทย "สาธุ" : เปิดประเด็น "พุทธพาณิชย์" ไขคำตอบระหว่าง "ศรัทธา" กับ "เงินตรา"

ซีรีส์ไทย สาธุ : เปิดประเด็น พุทธพาณิชย์ ไขคำตอบระหว่าง ศรัทธา กับ เงินตรา

"สาธุ" ซีรีส์ไทยที่กล้าหยิบยกประเด็นร้อนแรง "พุทธพาณิชย์" มาตีแผ่ ผ่านเรื่องราวการใช้ช่องว่างของศาสนาเพื่อแสวงหากำไร ชวนให้ผู้ชมตั้งคำถามและค้นหาคำตอบระหว่าง "ศรัทธา" กับ "เงินตรา"

ซีรีส์ "สาธุ" เป็นผลงานชิ้นใหม่ของวงการบันเทิงไทยที่น่าจับตามอง ด้วยการกล้าหยิบยกประเด็น "พุทธพาณิชย์" ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากช่องว่างของศาสนาเพื่อแสวงหากำไรทางธุรกิจ มาเป็นแกนเรื่องหลัก เปิดมุมมองใหม่ให้ผู้ชมได้ค้นหาคำตอบระหว่าง "ศรัทธา" กับ "เงินตรา"


เบื้องหลังความพิเศษ:


ทีมงานได้ทุ่มเทวิจัยข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนกว่า 5 ปี โดยเก็บข้อมูลจากศาสนสถานกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญหลากหลายเจนเนอเรชั่นร่วมเขียนบท เพื่อสะท้อนมุมมองของคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ที่มีต่อศาสนา


จุดเด่นของซีรีส์นี้อยู่ที่การแสดงของนักแสดงนำ ได้แก่ เจมส์ ธีรดนย์, พีช พชร และแอลลี่ อชิรญา ที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวของการใช้ช่องว่างทางศาสนาสร้างธุรกิจได้อย่างโดดเด่น พร้อมนักแสดงรับเชิญคนอื่นๆ อีกมากมาย


ซีรีส์ไทย สาธุ : เปิดประเด็น พุทธพาณิชย์ ไขคำตอบระหว่าง ศรัทธา กับ เงินตรา


พุทธพาณิชย์: ประเด็นร้อนแรงในสังคมไทย:


พุทธพาณิชย์ถือเป็นประเด็นที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนและมีความซับซ้อนในสังคมไทย เนื่องจากเกี่ยวข้องกับความเชื่อและศรัทธาในพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาหลักของคนไทยส่วนใหญ่ การนำเอาศาสนามาผสมผสานกับการค้าและการหากำไร จึงถือเป็นเรื่องที่อาจขัดแย้งกับหลักคำสอนและถูกมองว่าเป็นการลบหลู่ศาสนาได้


อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงแล้ว พุทธพาณิชย์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมาเป็นเวลานาน ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึกในวัด การออกร้านค้าบริเวณใกล้เคียงวัด หรือการให้บริการเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งสร้างรายได้จำนวนมหาศาล แต่กลับไม่ค่อยมีใครกล้าพูดถึงหรือวิพากษ์วิจารณ์


ซีรีส์ "สาธุ": กระตุ้นให้สังคมตระหนักและสะท้อน:


การที่ซีรีส์ "สาธุ" หยิบยกประเด็นพุทธพาณิชย์มาเป็นแกนหลัก จึงเป็นการกล้าที่จะเปิดประเด็นให้สังคมได้ตระหนักและสะท้อนว่า แท้จริงแล้วเส้นแบ่งระหว่าง "ศรัทธา" และ "เงินตรา" ในศาสนาอยู่ตรงไหน เพื่อนำไปสู่การหาทางออกและการกำหนดขอบเขตที่เหมาะสม


การเปิดพื้นที่ให้มีการถกเถียงอย่างกว้างขวางบนโลกโซเชียลถือเป็นสิ่งดี ที่จะทำให้สังคมได้ตระหนักถึงประเด็นนี้มากขึ้น และหาจุดสมดุลระหว่างการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและความเชื่อทางศาสนา กับการประกอบธุรกิจให้เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม


ซีรีส์ไทย สาธุ : เปิดประเด็น พุทธพาณิชย์ ไขคำตอบระหว่าง ศรัทธา กับ เงินตรา


ศาสนาควรอยู่คู่กับธุรกิจได้หรือไม่?


การผสมผสานระหว่างศาสนาและธุรกิจเป็นประเด็นที่มีความซับซ้อนและถกเถียงกันมานาน ในทางหนึ่ง ศาสนามีบทบาทในการหล่อหลอมจริยธรรมและคุณธรรมให้แก่มนุษย์ ขณะที่ธุรกิจมุ่งเน้นไปที่การแสวงหากำไรและความสำเร็จทางการเงิน 


ดังนั้น จึงมีคำถามว่าจะสามารถนำสองสิ่งที่ดูเหมือนขัดแย้งกันนี้มาผนวกเข้าด้วยกันได้หรือไม่ อย่างไร


อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาให้ดี เราจะพบว่าศาสนาและธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน โดยธุรกิจสามารถดำเนินการบนพื้นฐานของหลักจริยธรรมและคุณธรรมที่ศาสนาสอนไว้ ไม่ว่าจะเป็นความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ การไม่เบียดเบียนผู้อื่น และการแบ่งปันให้แก่สังคม หากธุรกิจใดปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้ได้ ก็ย่อมสามารถอยู่ร่วมกับศาสนาได้อย่างสอดคล้องกลมกลืน และจะเป็นการช่วยสร้างสังคมที่ดีงามควบคู่ไปด้วย


เส้นแบ่งระหว่าง "ศรัทธา" และ "เงินตรา" ในศาสนาอยู่ตรงไหน?


การกำหนดเส้นแบ่งระหว่าง "ศรัทธา" และ "เงินตรา" ในศาสนาเป็นประเด็นที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อน ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนและตายตัว แต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ ด้าน ทั้งหลักคำสอนทางศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และความเห็นของคนในสังคม ดังนี้


1. หลักคำสอนทางศาสนา

หลักคำสอนของพระพุทธศาสนาไม่ได้ห้ามการประกอบกิจการค้าขายโดยสุจริต แต่ต่อต้านการแสวงหากำไรอย่างโลภอยากและการใช้วิธีการที่ผิดศีลธรรม อย่างไรก็ตาม การนำเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพิธีกรรมมาเป็นสินค้าจำหน่ายอาจถือเป็นการลบหลู่ลงได้


2. ประเพณีวัฒนธรรม

ในสังคมไทยมีการผสมผสานระหว่างพุทธศาสนากับวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมมาเป็นเวลานาน เช่น การทำบุญเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต จึงเกิดการค้าขายสินค้าและบริการเกี่ยวกับการทำบุญตามวัดต่างๆ อยู่แล้ว


3. ความเห็นของคนในสังคม

คนในสังคมมีความเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ บางส่วนเห็นว่าการนำเอาศาสนามาเป็นสินค้าถือเป็นการลบหลู่ศาสนา ในขณะที่บางส่วนมองว่าหากทำอย่างสุจริตและไม่เกินขอบเขตก็เป็นเรื่องปกติ ซึ่งความเห็นเหล่านี้ขึ้นอยู่กับมุมมอง ค่านิยม และวิถีชีวิตของแต่ละคน


ซีรีส์ไทย สาธุ : เปิดประเด็น พุทธพาณิชย์ ไขคำตอบระหว่าง ศรัทธา กับ เงินตรา


การกำหนดเส้นแบ่งจึงต้องพิจารณาจากปัจจัยหลายด้านประกอบกัน โดยต้องให้ความเคารพต่อหลักศาสนาและไม่ลบหลู่ลง แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่าการผสมผสานระหว่างธุรกิจและศาสนาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมมาเป็นเวลานานแล้ว จำเป็นต้องมีการกำหนดกรอบและขอบเขตที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการรักษาประเพณีวัฒนธรรมและศาสนาให้คงอยู่ พร้อมๆ กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เจริญก้าวหน้า"สาธุ" ไม่ได้เป็นเพียงซีรีส์ที่สนุกสนาน แต่เป็นซีรีส์ที่กระตุ้นให้สังคมตระหนักและสะท้อนถึงเส้นแบ่งระหว่าง "ศรัทธา" และ "เงินตรา" ในศาสนาอยู่ตรงไหน? ชวนหาทางออกและกำหนดขอบเขตที่เหมาะสม


ร่วมถกเถียง แลกเปลี่ยน เรียนรู้ หาทางออก และสร้างสมดุลระหว่าง "ศรัทธา" และ "เงินตรา" บนพื้นฐานของความเคารพต่อศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี ไปพร้อมกับซีรีส์ "สาธุ"สำหรับใครที่สนใจ สามารถรับชมซีรีส์ "สาธุ" ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม ที่ Netflixข่าวแนะนำ