TNN online "วันคเณศจตุรถี" ปชช. ขอพรให้สัมฤทธิ์ผลดั่งใจปรารถนา

TNN ONLINE

สังคม

"วันคเณศจตุรถี" ปชช. ขอพรให้สัมฤทธิ์ผลดั่งใจปรารถนา

วันคเณศจตุรถี ปชช. ขอพรให้สัมฤทธิ์ผลดั่งใจปรารถนา

ประชาชนเดินทางมาเพื่อสักการะองค์พระพิฆเนศหลังเลิกงานบริเวณลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อขอพรและหวังให้พรนั้นสำเร็จสมหวังดั่งใจปรารถนาโดยช่วงนี้ตรงกับ “วันคเณศจตุรถี”หรือวันบูชาพระพิฆเนศ ซึ่งจะมีขึ้นเป็นเวลา 10 วันระหว่างวันที่ 19 - 28 ก.ย. 66

วันคเณศจตุรถี ปชช. ขอพรให้สัมฤทธิ์ผลดั่งใจปรารถนา

วันคเณศจตุรถี ปชช. ขอพรให้สัมฤทธิ์ผลดั่งใจปรารถนา

ประชาชนเดินทางมาเพื่อสักการะองค์พระพิฆเนศหลังเลิกงานบริเวณลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อขอพรและหวังให้พรนั้นสำเร็จสมหวังดั่งใจปรารถนาโดยช่วงนี้ตรงกับ “วันคเณศจตุรถี” หรือวันบูชาพระพิฆเนศ ซึ่งจะมีขึ้นเป็นเวลา 10 วันระหว่างวันที่  19 - 28 ก.ย. 66

วันคเณศจตุรถี ปชช. ขอพรให้สัมฤทธิ์ผลดั่งใจปรารถนา

วันคเณศจตุรถี ปชช. ขอพรให้สัมฤทธิ์ผลดั่งใจปรารถนา

วันคเณศจตุรถี ปชช. ขอพรให้สัมฤทธิ์ผลดั่งใจปรารถนา

พระพิฆเนศเป็นเทพเจ้าฮินดูที่มีความสำคัญต่อชาวอินเดียทุกวรรณะ พระพิฆเนศถือเป็นเทพแห่งสรรพวิชาความรู้ได้รับการยอมรับจากผู้นับถือหลายประเทศ 

วันคเณศจตุรถี ปชช. ขอพรให้สัมฤทธิ์ผลดั่งใจปรารถนา

วันคเณศจตุรถี ปชช. ขอพรให้สัมฤทธิ์ผลดั่งใจปรารถนา

วันคเณศจตุรถี ปชช. ขอพรให้สัมฤทธิ์ผลดั่งใจปรารถนา

"วันคเณศจตุรถี" จึงเป็นเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลอง ซึ่งจะบูชาพระพิฆเนศระหว่างวันที่ 19 - 28 ก.ย. 66 เป็นเวลา 10 วัน หลายคนเชื่อว่าเป็นเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองบูชาพระพิฆเนศเทพแห่งความสำเร็จ และยังมีความเชื่อกันว่าหากได้ทำการขอพร องค์พระพิฆเนศในวันนี้ จะทำให้ พรนั้นสำเร็จสมหวังดั่งใจปรารถนา หากเราสะดวกและไม่เคร่งมากก็สามารถทำได้เองที่บ้านโดยเริ่มสวดตั้งแต่วันนี้จวบจนวันสุดท้าย วันที่ 28 ..66(เมื่อวันที่ 19 ก.ย.66)

วันคเณศจตุรถี ปชช. ขอพรให้สัมฤทธิ์ผลดั่งใจปรารถนา

วันคเณศจตุรถี ปชช. ขอพรให้สัมฤทธิ์ผลดั่งใจปรารถนา

วันคเณศจตุรถี ปชช. ขอพรให้สัมฤทธิ์ผลดั่งใจปรารถนา

ภาพโดย: ธนาชัย ประมาณพาณิชย์
ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง