หวังลดขยะ! เสนอเก็บค่า 'ถุงพลาสติก' 2 บาทเข้ากองทุน

TNN ONLINE

สังคม

หวังลดขยะ! เสนอเก็บค่า 'ถุงพลาสติก' 2 บาทเข้ากองทุน

หวังลดขยะ! เสนอเก็บค่า 'ถุงพลาสติก' 2 บาทเข้ากองทุน

ส.อ.ท. แนะรบ.ออกมาตรการจัดการขยะ พร้อมเสนอห้าง-ร้านค้าเก็บค่าถุงพลาสติกลูกค้า 2 บาท

วันนี้( 26 ส.ค.62) นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยถึงแผนการผลักดันเศรษฐหมุนเวียน(เซอร์คูล่า อีโคโนมี) ว่า ต้องการให้รัฐบาลออกมาตรการในการดูแลการจัดการขยะของประเทศไทยที่มีศักยภาพ

โดยเฉพาะปัญหาการทิ้งขยะในทะเลตามแหล่งท่องเที่ยวของไทย หลังไทยติดอันดับ 6 ประเทศที่ทิ้งขยะลงทะเลมากที่สุด โดยต้องการให้รัฐบาลนำมาตรการที่เคยใช้ในอดีต อาทิ มาตรการตาวิเศษ ที่สามารถกระตุ้นคนไทยเห็นความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะได้มาก โดยครั้งนี้อาจใช้มาตการเข้มข้น ดูแลตั้งแต่ผู้ประกอบการ เรือท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท มีมาตรการลงโทษ อาทิ โรงแรม รีสอร์ท ผู้ประกอบการเรือ เพราะกลุ่มนี้รู้กฎระเบียบดี และผู้ทิ้งขยะควรได้รับโทษซึ่งล่าสุดภาคเอกชนได้จัดทำแผนลดปริมาณขยะพลาสติกในทะเลไทยไม่ต่ำกว่า 50% ช่วง 5 ปี ภายในปี 2563-2567

กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก ส.อ.ท. ร่วมกับองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันพลาสติก และองค์กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาขยะและพลาสติกอย่างยั่งยืน หรือ พีพีพีพลาสติก มีเป้าหมายเปลี่ยนขยะพลาสติกให้กลับมาเป็นทรัพยากรและนำกลับมาใช้ใหม่ทั้งหมด

ด้านนายอภิภพ พึ่งชาญชัยกุล รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระบุว่า พีพีพี พลาสติก อยู่ระหว่างการหารือกับภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการออกมาตรการบังคับทางกฏหมายที่จะกำหนดให้ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีของภาครัฐนำร่อง จำหน่ายถุงพลาสติกให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ เบื้องต้นเสนอไว้ที่ระดับ 2 บาทต่อถุง แล้วนำเงินรายได้ดังกล่าวมาจัดสรร 3 ส่วนโดย 25 สตางค์ให้ห้างฯ นำไปทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ส่วน 50 สตางค์ส่งเข้ากองทุนพลาสติกที่บริหารโดยสถาบันพลาสติกสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม และ 1.25 บาท มอบให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินำไปบริหารจัดการขยะภาพรวม ทั้งนี้คาดว่าแนวทางทั้งหมดจะเห็นเป็นรูปธรรมในปี 2563