TNN online ปฏิทินวันสำคัญ เดือนกันยายน 2566 มีวันอะไรบ้าง-ตรงกับวันไหน?

TNN ONLINE

สังคม

ปฏิทินวันสำคัญ เดือนกันยายน 2566 มีวันอะไรบ้าง-ตรงกับวันไหน?

ปฏิทินวันสำคัญ เดือนกันยายน 2566 มีวันอะไรบ้าง-ตรงกับวันไหน?

เปิดปฏิทิน วันพระ ตลอดปี 2566 "เดือนกันยายน" ตรงกับวันไหน มีวันสำคัญอะไรบ้างเช็กเลยที่นี่

เปิดปฏิทิน วันพระ ตลอดปี 2566 "เดือนกันยายน" ตรงกับวันไหน มีวันสำคัญอะไรบ้างเช็กเลยที่นี่

ปี 2566 มีวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์หลายวัน นอกจากนี้ยังมีวันพระ วันสำคัญต่างๆ ซึ่งเดือน กันยายน 2566 จะตรงกับวันที่เท่าไรบ้าง สายบุญไม่ควรพลาด รวมมาให้แล้วไปดูกันเลย


วันพระ เดือนกันยายน 2566


-วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนเก้า

-วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 แรม 14 ค่ำ เดือนเก้า

-วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบ

-วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ


วันสำคัญ เดือนกันยายน 2566


1 กันยายน 2566 วันสืบนาคะเสถียร / วันยกย่องแมวส้ม
2 กันยายน 2566 วันเกษตรแห่งชาติ
3 กันยายน 2566 วันเกิดโดราเอมอน

6 กันยายน 2566 วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ

8 กันยายน 2566 วันการเรียนรู้หนังสือสากล / วันการศึกษานอกโรงเรียน
10 กันยายน 2566 วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก
11 กันยายน 2566 วันกอดสุนัขแห่งชาติ

13 กันยายน 2566 วันโปรแกรมเมอร์

14 กันยายน 2566 วันบุรฉัตร

15 กันยายน 2566 วันศิลป์ พีระศรี
16 กันยายน 2566 วันโอโซนโลก
18 กันยายน 2566 วันรักแรก (National First Love Day) / วันแพนด้าแดง
19 กันยายน 2566 วันพิพิธภัณฑ์ไทย
20 กันยายน 2566 วันเยาวชนแห่งชาติ / วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ
21 กันยายน 2566 วันสันติภาพโลก / วันประมงแห่งชาติ
22 กันยายน 2566 วันคาร์ฟรีเดย์ (Car Free Day) / วันแรดโลก

23 กันยายน 2566 วันภาษามือโลก
24 กันยายน 2566 วันมหิดล / วันสารทไทย
26 กันยายน 2566 วันสากลแห่งการขจัดอาวุธนิวเคลียร์
27 กันยายน 2566 วันเกิด google
28 กันยายน 2566 วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก / วันพระราชทานธงชาติไทย 

29 กันยายน 2566 วันไหว้พระจันทร์


วันพระ เดือนตุลาคม 2566

-วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบ

-วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบ

-วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด

-วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (วันออกพรรษา)


วันพระ  เดือนพฤศจิกายน 2566

-วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด

-วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 แรม 14 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด

-วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบสอง

-วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสอง (วันลอยกระทง)


วันพระ  เดือนธันวาคม 2566

-วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบสอง (วันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9, วันพ่อ)

-วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบสอง

-วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนอ้าย

-วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย
ภาพจาก TNN Online

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง